Σελίδες

Πέμπτη 8 Μαΐου 2014

Νέο σύστημα επιλογής προϊστάμενων στο Δημόσιο

Με προφορική συνέντευξη θα διορίζουν μνημονιακούς προϊσταμένους.

Μνημονιακούς «μάνατζερ» επιχειρεί να δημιουργήσει η συγκυβέρνηση με την «συνδρομή» των εκπροσώπων των Βρυξελών στην Αθήνα (TaskForce) με στόχο να υλοποιήσουν τα αντεργατικά – αντιλαϊκά μέτρα που έχουν συμφωνήσει, πολύ περισσότερο τα νέα που βρίσκονται στα σκαριά.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα εφημερίδων, προφανώς από διαρροές από το Υπ. Διοικητικής «Μεταρρύθμισης» οι νέοι προϊστάμενοι θα επιλέγονται προκειμένου να υλοποιήσουν «στόχους» κυρίως μετά από προφορικές εξετάσεις.

Είναι προφανές ότι επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα νέο «σώμα» μέσα στους Δημοσίους Υπαλλήλους που αναφορά του θα έχει στην Κυβέρνηση και θα συμβάλει στην προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την υποταγή των Δημοσίων Υπαλλήλων στα μνημονιακά κυβερνητικά σχέδια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην επιλογή θα συμμετέχουν στελέχη του ιδιωτικού τομέα ενώ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο οι θέσεις να προκυρήσονται και να μπορούν να καταληφθούν και από στελέχη που είναι έξω από το σώμα των Δημοσίων Υπαλλήλων και εργάζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις.
Επιπλέον τα τυπικά προσόντα που έχουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο αλλά και η εμπειρία πλέον έχουν ελάχιστη σημασία δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στη συγκυβέρνηση να λειτουργεί ανεξέλεγκτα και να τοποθετεί, με όχημα την προφορική αξιολόγηση ένα στρατό υποταγμένων και πειθήνιων στη θέση των στελεχών της διοίκησης.
Δείτε ένα μέρος από το σχετικό ρεπορτάζ της φιλοκυβερνητικής Εφημερίδας ΕΘΝΟΣ για το θέμα.
Κλειδί το νέο σύστημα για την αξιολόγηση των υπαλλήλων
Το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων θα αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση του προσωπικού που θα εφαρμοστεί από το 2015. Οι νέοι προϊστάμενοι θα κληθούν να αξιολογήσουν τους εργαζομένους στο Δημόσιο με κριτήρια που θα αφορούν την παραγωγικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και την επίτευξη των στόχων που τους έχουν τεθεί.
Για τον λόγο αυτόν το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης επιδιώκει στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων να μεταφέρει το κέντρο βάρους από το προφίλ του υποψηφίου στο προφίλ της προκηρυσσόμενης θέσης με βάση το περίγραμμα θέσης. Οπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου, από τη στείρα αντικειμενικότητα των τυπικών κριτηρίων και της προϋπηρεσίας γίνεται η μετάβαση στην αξιοκρατία και στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών του υποψηφίου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή προϊσταμένων. Μία από τις βασικές καινοτομίες του νέου συστήματος είναι ότι δεν θα υπάρξει μεταβατικό διάστημα εφαρμογής, αλλά θα θα εφαρμοστεί πλήρως από την ψήφιση του νόμου.
Το είδος και το περιεχόμενο της γραπτής εξέτασης ως στάδιο της διαδικασίας επιλογής θα διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο θέσης ευθύνης, δηλαδή θα είναι διαφορετικό για τους γενικούς διευθυντές, άλλο για τους διευθυντές και άλλο για τους τμηματάρχες. Το ΕΙΣΕΠ πάντως έχει την ευελιξία να ομαδοποιήσει γραπτές εξετάσεις, αν το θεωρήσει σκόπιμο.
Στο νέο σύστημα παρατηρείται ότι η σημασία του βαθμού της γραπτής εξέτασης μειώνεται όσο ανεβαίνουμε τη διοικητική ιεραρχία, με αποτέλεσμα να επιλέγονται οι γενικοί διευθυντές μόνο από τα αποτελέσματα της συνέντευξης.
Στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που έχουν εργαστεί για τη διαμόρφωση του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων επισημαίνουν ότι αυτό συμβαίνει γιατί όσο ανεβαίνουμε στη διοικητική ιεραρχία τόσο περισσότερο χρησιμοποιείται ο προφορικός λόγος από τον γραπτό.
Για παράδειγμα, υπογραμμίζουν ότι ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης οφείλει να διαθέτει κυρίως διαπραγματευτική ικανότητα και δεξιότητες συντονισμού ενεργειών, έτσι ώστε να δίνει σαφείς οδηγίες προς τα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι που τίθενται από την πολιτική ηγεσία. Παράλληλα, καθώς είναι ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και πολιτικής ηγεσίας, οφείλει να διαθέτει ικανότητα να συμβουλεύει την πολιτική ηγεσία με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.
Συνεπώς, ένας Γενικός Διευθυντής χρειάζεται να γράφει πολύ λιγότερο από έναν τμηματάρχη, που επικοινωνεί κατά κύριο λόγο εγγράφως. Η γραπτή εξέταση αξιολογεί πιο εύστοχα κριτήρια που κρίνονται περισσότερο απαραίτητα στο πρώτο επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας.
αναδημοσίευση από:ygeionomikoi.gr