Σελίδες

Δευτέρα 15 Απριλίου 2019

Τι άλλαξε στις διαγνωστικές εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ

  Από την Τετάρτη 10 Απριλίου, ξεκίνησε η µηδενική συµµετοχή σε διαγνωστικές εξετάσεις για μια σειρά ασθενειών, με βάση το νέο Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ (δείτε εδώ τον ΕΚΠΥ).
Οι νέες ελαφρύνσεις ενσωµατώθηκαν στο σύστηµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της Η∆ΙΚΑ και είναι άµεσα εφαρµοστέες.
Ειδικότερα, το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων διαμορφώνεται ως εξής: