Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ....

 
Αποτέλεσμα εικόνας για σκίτσα για Χρυσοχοιδη-ΠΑΣΟΚ
ΝΕΑ        ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για εικονες για ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΠΑΣΟΚ
Σ    Υ    Ρ    Ι    Ζ    Α  
 
                                           

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Που ασφαλίζονται όσοι προσλαβάνονται για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1η/01/2011 ;

Αποτέλεσμα εικόνας για σκιτσα για ασφάλιση        Με το υπ’ αριθ. Φ.10042/12774/319/03.06.2019 έγγραφό του, το Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλλ. απάντησε σε ερώτημα συνδρομητή μας σχετικά με το εάν η υπ’ αριθ. 42/2011 εγκύκλιος του ΙΚΑ για την υποχρεωτική υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1η-01-2011 παραμένει σε ισχύ.Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019

Πού και πώς ψηφίζουμε την Κυριακή

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα υπάρχουν τέσσερις κάλπες (Ευρωβουλή, περιφέρειες, δήµοι, κοινότητες).

 Σε αυτές τις εκλογές οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο γειτονικά τμήματα (π.χ. 123Α, 123Β). Στο Α ψηφίζουν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Περιφέρεια και στο Β για τον Δήμο και την Κοινότητα.

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

Τι ισχύει για την εκλογική άδεια στους δημοσίους υπαλλήλους

Αποτέλεσμα εικόνας για εικονες για καλπηΕνόψει των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών, καθώς και των Ευρωεκλογών, που θα διεξαχθούν στη Χώρα μας την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, με εγκ'υκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κα. Μαρίας-Ελίζας Ξενογιαννακοπούλου, δίνονται πληροφορίες όσον αφορά στις διευκολύνσεις που παρέχονται στους δημοσίους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.
Οι διευκολύνσεις αυτές ισχύουν και για τις τυχόν επαναληπτικές  Περιφερειακές και
Δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.

Παροχές...

Σκίτσο της Εφ.Συν. (Κ. Γρηγοριάδης 09.05.2019)

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Τι άλλαξε στις διαγνωστικές εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ

  Από την Τετάρτη 10 Απριλίου, ξεκίνησε η µηδενική συµµετοχή σε διαγνωστικές εξετάσεις για μια σειρά ασθενειών, με βάση το νέο Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ (δείτε εδώ τον ΕΚΠΥ).
Οι νέες ελαφρύνσεις ενσωµατώθηκαν στο σύστηµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της Η∆ΙΚΑ και είναι άµεσα εφαρµοστέες.
Ειδικότερα, το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων διαμορφώνεται ως εξής: