Σελίδες

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Που ασφαλίζονται όσοι προσλαβάνονται για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1η/01/2011 ;

Αποτέλεσμα εικόνας για σκιτσα για ασφάλιση        Με το υπ’ αριθ. Φ.10042/12774/319/03.06.2019 έγγραφό του, το Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλλ. απάντησε σε ερώτημα συνδρομητή μας σχετικά με το εάν η υπ’ αριθ. 42/2011 εγκύκλιος του ΙΚΑ για την υποχρεωτική υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1η-01-2011 παραμένει σε ισχύ.