Σελίδες

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

Συνταξιούχοι Δημοσίου: Μειωμένο κατά 50% το προνοιακό επίδομα παραπληγίας

  Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, με την οποία κοινοποιεί απόφαση του Νομικού  Συμβουλίου του Κράτους με την υπ’ αρ. 158/2017 γνωμοδότηση του Στ΄ Τμήματος σε ερώτημα της υπηρεσίας μας αν οι πάσχοντες από παραπληγία – τετραπληγία συνταξιούχοι Δημοσίου πρέπει να λαμβάνουν ολόκληρο το προνοιακό επίδομα της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (σχετικές ΚΥΑ οι υπ’ αρ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/17-12-2002, ΦΕΚ 1594, Β’, 2002 και Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ.63731/09-05-2008, ΦΕΚ 931, Β΄, 2008) ή μειωμένο κατά το ήμισυ όταν λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το ΝΣΚ, ομόφωνα αποφάνθηκε ότι:

«…οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία θα πρέπει να
λαμβάνουν το επίδομα του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1140/1981 μειωμένο κατά το ήμισυ, όταν λαμβάνουν παράλληλα και οικονομική ενίσχυση – επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007, υπό την προϋπόθεση ότι η ενίσχυση αυτή είναι μικρότερη από το εξωιδρυματικό επίδομα.».
η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ εδώ