Σελίδες

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Δημόσιο: Ποιοι «κλειδώνουν» σύνταξη με ένσημα 35ετίας (παραδείγματα)

  Σύνταξη από 60 ετών με ένσημα 35ετίας «κλειδώνουν» οι ασφαλισμένοι από Δημόσιο, ΙΚΑ, ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών αλλά και από τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ με τη βοήθεια εξαγορών πλασματικού χρόνου.
Οι γονείς ανηλίκων μάλιστα στα ταμεία των ασφαλισμένων με μισθωτή εργασία βγαίνουν με ένσημα 18ετίας και 25ετίας από τα 55, 56,5, 58 ή και στα 60.
Δημόσιο
Ασφάλιση 25 ετών ως το 2012 και 35 ως 37 έτη συνολικά μετά το 2012 χρειάζονται οι Δημόσιοι υπάλληλοι για να «κλειδώσουν» όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όχι μόνο κάτω από τα 67 αλλά και κάτω από το 62ο έτος.

Με λιγότερα από 25 έτη (και κατ’ ελάχιστον 15) παίρνουν σύνταξη μόνο στα 67 εφόσον είχαν ασφάλιση στο Δημόσιο μέχρι το 1992 ενώ όσοι προσλήφθηκαν μετά την 1/1/1993 βγαίνουν με 15ετία και στα 62 με μειωμένη σύνταξη.
Για την 25ετία ως το 2010 συνυπολογίζονται και πλασματικοί χρόνοι τέκνων και στρατιωτικής θητείας καθώς και αναγνωριζόμενοι χρόνοι λόγω προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα και πρακτικής άσκησης για νοσηλευτές και νοσηλεύτριες.
Για την 25ετία το 2011 και το 2012 αναγνωρίζεται επιπλέον ο χρόνος σπουδών όχι μόνο για τα 25 έτη αλλά και για να συμπληρωθεί ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος συνταξιοδότησης.

Μειωμένη σύνταξη στα 60 με 25ετία
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν πιάνουν 35ετία ή 37ετία παίρνουν μειωμένη πριν από τα 62 αρκεί να έχουν συμπληρωμένα τα 55, 56 και 58 από 19/8/2015 έως το 2018. Τα όρια ηλικίας είναι ίδια για άνδρες και γυναίκες από το 2011 και μετά.
Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι:
Γυναίκες με 25ετία ως το 2010 που κλείνουν τα 55 από 19/8/2015 ως το 2019 αποχωρούν με μειωμένη με όρια ηλικίας από 56,5 ως 62 ετών.
Άνδρες με 25ετία ως το 2010 που κλείνουν τα 60 μετά τις 19/8/2015 μέσα στο 2016 ή το 2017 αποχωρούν με μειωμένη με όρια ηλικίας 60,11 ετών, 61,9 και 62 ετών αντίστοιχα.
Υπάλληλοι (άνδρες και γυναίκες) με 25ετία το 2011. Αποχωρούν με μειωμένη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώσουν το 56ο έτος. Ασφαλισμένοι που έκλεισαν το 56ο έτος πριν από τις 19/8/2015 έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και παίρνουν μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε θελήσουν. Όσοι έκλεισαν το 56ο έτος το 2017 θα συνταξιοδοτηθούν στα 60,2 ή στα 61,5 αν κλείνουν τα 56 το 2018. Από 1/1/2019 βγαίνουν στα 62.

Πλήρης σύνταξη από 55 ετών για γονείς
Οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν τα 25 έτη ως το 2012 με ανήλικο παιδί καθώς και όσοι απέκτησαν παιδί από το 2013 και μετά (με 25ετία ως το 2012) συνταξιοδοτούνται με τα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν συμπληρώσουν τα 50, 52 και 55 ως εξής:
Γυναίκες που είχαν ανηίκο παιδί και 25 έτη ασφάλισης έως το 2010. Το όριο ηλικίας ήταν 50 μέχρι τις 18/8/2015 και όσες το συμπληρώνουν από 19/8/2015 μέχρι το 2017 θα συνταξιοδοτηθούν σε ηλικίες από 55 ως 58,5 ετών.
Γονείς με ανήλικο τέκνο και 25ετία τα έτη 2011 και 2012. Είχαν όριο ηλικίας για σύνταξη τα 52 και τα 55. Αν πιάνουν τις ηλικίες αυτές από 19/8/2015 μέχρι το 2017 αποχωρούν σε ηλικίες από 55 ως 59,5 ετών. Ενώ όσοι κλείνουν τα 52 ή τα 55 από το 2018 ως το 2022 βγαίνουν στη σύνταξη από 60,2 ως 67 ετών.
Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 και με 23 έτη το 2012 βγαίνουν στη σύνταξη με τα ίδια όρια ηλικίας που ισχύουν για τους γονείς με ανήλικο τέκνο από 19/8/2015 και μετά. 
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος