Σελίδες

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

Οδηγίες για τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την τοποθέτηση επικουρικού προσωπικού.


Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τοποθέτηση σε θέση επικουρικού προσωπικού (πλην ιατρών)».