Σελίδες

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Που ασφαλίζονται όσοι προσλαβάνονται για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1η/01/2011 ;

Αποτέλεσμα εικόνας για σκιτσα για ασφάλιση        Με το υπ’ αριθ. Φ.10042/12774/319/03.06.2019 έγγραφό του, το Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλλ. απάντησε σε ερώτημα συνδρομητή μας σχετικά με το εάν η υπ’ αριθ. 42/2011 εγκύκλιος του ΙΚΑ για την υποχρεωτική υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1η-01-2011 παραμένει σε ισχύ.
Συγκεκριμένα, απάντησε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παραγ. 1α του άρθρου 2 του ν. 3865/2010, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1η-01-2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον δεν έχουν καμία προϋπηρεσία στους εν λόγω φορείς με οποιαδήποτε σχέση εργασίας έως την ημερομηνία αυτή.  
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι βάσει της παρ. 1β του άρθρου 2 του προαναφερόμενου νόμου, τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται για ασθένεια (ΟΠΑΔ), επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά από 1η-01-1993 και μετά στο Δημόσιο ή σε φορείς κύριας ασφάλισης.

πηγή:  http://ergasianet.gr