Σελίδες

Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018

Περικοπές στα επιδόματα και λιγότερες προσλήψεις ζητά το ΔΝΤ


Αποτέλεσμα εικόνας για εικονες σκιτσα για ΔΝΤΑναγκαία θεωρεί το ΔΝΤ την περαιτέρω μείωση του μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο. 
Συγκεκριμένα, στην τελευταία έκθεσή του για την Ελλάδα, βάσει του άρθρου 4 του Καταστατικού του κάνει σαφές πως χρειάζονται μειώσεις στα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων και ταυτόχρονα, λιγότερες προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού στη γενική κυβέρνηση.  
Αναλυτικότερα, στην εν λόγω έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά πως "η Ελλάδα χρειάζεται περαιτέρω ευελιξία στην αγορά εργασίας της, προκειμένου να μειωθεί η ανεργία και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα".
Το ΔΝΤ σημειώνει πως "στο αρχικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα (2010 - 2014), η ευελιξία στην αγορά εργασίας βελτιώθηκε σημαντικά". "Οι πιο πρόσφατες μεταρρυθμίσεις ήταν μέτριες, αλλά ήταν στην ορθή κατεύθυνση", τονίζει. "Παρ' όλα αυτά, ενώ η ανεργία μειώθηκε, παραμένει η υψηλότερη στην Ευρώπη", γεγονός που "αντανακλά χαλάρωση στην οικονομία, αλλά επίσης και διαρθρωτικά ζητήματα , όπως  (...) τα υψηλά επιδόματα στον δημόσιο τομέα".

Το ΔΝΤ, επίσης,  "συνιστά προσοχή στην υιοθέτηση μόνιμων επεκτατικών μέτρων πέραν όσων έχουν νομοθετηθεί, αλλά και περαιτέρω βελτίωση στο μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής". Συγκεκριμένα, επισημαίνει πως "δεν υπάρχει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για μέτρα τα οποία θα οδηγούσαν σε αύξηση των ελλειμμάτων της Ελλάδας, δεδομένων των δεσμεύσεων για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα". 
Γι’ αυτό το ΔΝΤ "συνιστά  στις αρχές να υιοθετήσουν περισσότερα βιώσιμα μέτρα ελέγχου των δαπανών", όπως "κανόνες οι οποίοι περιορίζουν τις προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων".
Υπενθυμίζεται πως στο τελευταίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Πολιτικής το οποίο συμφώνησε η κυβέρνηση με τους θεσμούς (αφορά την περίοδο 2018 - 2021), προβλέπεται από το 2019 ο κανόνας 1:1 για τις προσλήψεις. Δηλαδή θα πραγματοποιείται 1 πρόσληψη για κάθε 1 αποχώρηση.
Με άλλα λόγια, βάσει όσων προκύπτουν στην έκθεσή του για την Ελλάδα, το ΔΝΤ προφανώς ζητά πιο "σφιχτή" αναλογία προσλήψεων – συνταξιοδοτήσεων (πχ 1: 2 κλπ.). 
Επίσης, το Μνημόνιο προβλέπει από τις αρχές του 2019 αναδιάρθρωση των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ορισμένη εξοικονόμηση για τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή έχει ήδη δρομολογηθεί, με βάση όσα αναφέρει το ΔΝΤ στην έκθεση του, προκύπτει ζήτημα και για άλλα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων...
 Του Δημήτρη Κατσαγάνη από: capital.gr