Σελίδες

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Στις 15 Νοεμβρίου οι αιτήσεις προτίμησης για νέες θέσεις επικουρικού προσωπικού


Η υποβολή νέων αιτήσεων  προκειμένου οι υποψήφιοι να δηλώσουν την προτίμησή τους για τις θέσεις του λοιπού επικουρικού  προσωπικού, πλην γιατρών, θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου 2018 στις 12:00 μμ μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή http://loipoepikouriko.moh.gov.gr/
Στο εγχειρίδιο της εφαρμογής περιλαμβάνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης καθώς και οδηγός για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υποψηφίου, για την διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Α) Δικαίωμα συμμετοχής στη νέα διαδικασία έχουν όσοι/όσες κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα ανά Κατηγορία και Κλάδο.
Β) Στη νέα διαδικασία δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι/όσες
α) έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας του, και
β) κατέχουν άλλη θέση ως επικουρικό προσωπικό ή υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.Ομ.Υ.)
Διευκρινίζουμε ότι η εν λόγω διαδικασία ΔΕΝ αφορά προκήρυξη θέσεων αλλά καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και τη οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν.
Γ) Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και οριστικό αποκλεισμό του/της υποψήφιου/ας από τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους επικουρικού προσωπικού.
Δ) Σε περίπτωση μη αποδοχής της τοποθέτησης, αποκλείεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης εγγραφής την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή καθώς οι κωδικοί taxisnet δεν θα γίνονται αποδεκτοί από την εφαρμογή. Σε περίπτωση μη αποδοχής για δεύτερη φορά ή παραίτησης πριν από τη λήξη της σύμβασής, τότε δεν δίνεται το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης πριν την πάροδο διετίας από την ημερομηνία παραίτησης ή μη αποδοχής.
Επισημαίνουμε εδώ ότι η Κυβέρνηση παρότι ισχυρίζεται ότι ενδιαφέρεται για την τακτοποίηση των υπηρετούντων επικουρικών, προκειμένου να φύγουν από την επισφάλεια, την ίδια ώρα δημιουργεί νέα δεξαμενή από «ομήρους» για να καλύψει λειτουργικά κενά στην υγεία.
Επιβεβαιώνεται έτσι η θέση που έχει εκφράσει το ΜΕΤΑ Υγειονομικών ότι Κυβέρνηση όχι μόνο δεν θέλει να βάλει τέλος στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις αλλά ακολουθώντας το νεοφιλελεύθερο δόγμα τις διευρύνει συνεχώς.
πηγή:  ygeionomikoi.gr