Σελίδες

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

Τα «κλειδιά» για σύνταξη με 35ετία από τα 58,5 σε όλα τα Ταμεία

Παραδείγματα
Ευκαιρίες αλλά και παγίδες κρύβει η έξοδος στη σύνταξη με 35ετία που ισχύει για όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία (πλην ΟΓΑ και ΝΑΤ). Η συνταξιοδότηση με 35 χρόνια ισχύει για 16 κατηγορίες ασφαλισμένων, αλλά οι προϋποθέσεις εξόδου διαφέρουν ανάλογα με το πότε και το πώς συμπληρώνουν τα 35 χρόνια, αλλά και με βάση την ηλικία που θα πρέπει να έχουν είτε κατά την συμπλήρωση των 35 ετών ασφάλισης (πχ. Δημόσιο), είτε και μετά την 35ετία (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ).
Ανά φορέα, η συνταξιοδότηση με 35 χρόνια ασφάλισης ισχύει:

  • Για τις 4+1 κατηγορίες υπαλλήλων στο Δημόσιο και με χρόνο ασφάλισης ενός ή δύο ετών επιπλέον, δηλαδή 35+1 ή 35+2 έτη για τη συνταξιοδότηση.
  • Για 3 κατηγορίες ασφαλισμένων σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών που είχαν έως το 2007 το καθεστώς των Ειδικών Ταμείων.
  • Για 4 κατηγορίες ασφαλισμένων στο ΙΚΑ.
  • Για 4 κατηγορίες ασφαλισμένων στα Ταμεία ελεύθερων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και επιστημόνων (ΕΤΑΑ).
Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με 35ετία στο Δημόσιο κλειδώνουν για τους ασφαλισμένους, σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου, όταν θα συμπληρώσουν την 25ετία.
Διακρίνονται πέντε κατηγορίες που συνταξιοδοτούνται με 35, 36 και 37 έτη ανάλογα με το πότε έχουν την 25ετία:
1. Για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο που προσλήφθηκαν από 1ης/1/1983 έως 31/12/1992 η έξοδος στη σύνταξη με 35ετία προϋποθέτει να έχουν τα 25 έτη έως το 2010 και συνολικά τα 35 έτη στην ηλικία των 58 ετών. Με αυτές τις δύο προϋποθέσεις (35 και 58) παίρνουν και το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύει από 19/8/2015 και μετά.
Παράδειγμα: Υπάλληλος που έχει τα 25 έτη το 2008 συμπληρώνει τα 35 το 2018. Για να καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης θα πρέπει να είναι και 58 ετών και βγαίνει στη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που είναι το 60ό έτος. Αν όμως έχει τα 35 έτη το 2018, αλλά κλείνει τα 58 το 2020, θα βγει με το όριο του 2020 γιατί τότε θα έχει τις προϋποθέσεις (35 και 58) και θα αποχωρήσει στα 61,5. Ο υπάλληλος έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει μόνο στρατιωτική θητεία για να συμπληρώσει την 25ετία νωρίτερα (π.χ. το 2006) και έτσι θα έχει την 35ετία το 2016. Αν το 2016 είναι και 58 ετών, τότε παίρνει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των 59 ετών.
2. Για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο που προσλήφθηκαν από 1ης/1/1983 έως 31/12/1992 αλλά συμπληρώνουν τα 25 έτη το 2011, η έξοδος στη σύνταξη προϋποθέτει να έχουν 35+1 έτος, δηλαδή 36 στο σύνολο, και την ηλικία των 58 ετών, ώστε να ακολουθήσουν και το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύει από 19/8/2015 και μετά.
Παράδειγμα: Υπάλληλος που προσλήφθηκε το 1986 και έχει 25 έτη το 2011 θα βγει στη σύνταξη όταν θα συμπληρώσει τα 36 έτη και το όριο ηλικίας που θα ισχύει αφού κλείσει τα 58. Αν έχει τα 58 και τα 36 χρόνια ασφάλισης το 2022 θα βγει στα 62 και θα χρειαστεί 40 έτη. Προβλέπεται όμως εξαγορά έως 4 ετών από σπουδές και στρατό και επιπλέον χρόνος ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Αν ο υπάλληλος έχει πτυχίο και 2 παιδιά μπορεί να αναγνωρίσει τα 4 έτη σπουδών, τα 2 στρατιωτικής θητείας και επιπλέον 3 έτη από τα παιδιά. Αν κλείνει τα 58 το 2019 και έχει τότε 33 χρόνια μπορεί να αναγνωρίσει άλλα 3 και να έχει 36 έτη ασφάλισης και ηλικία 58, οπότε παίρνει σύνταξη στα 60,5 ετών.
3. Για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο που προσλήφθηκαν από 1ης/1/1983 έως 31/12/1992 αλλά συμπληρώνουν τα 25 έτη το 2012, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν από τα 67, εφόσον έχουν 35+2 επιπλέον έτη, δηλαδή 37 στο σύνολο και την ηλικία των 59 ετών.
Με αυτές τις προϋποθέσεις (59 ετών και 37 χρόνια) θα ακολουθήσουν και το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύει από 19/8/2015 και μετά.
Παράδειγμα: Υπάλληλος που προσλήφθηκε το 1987 και έχει τα 25 έτη το 2012 θα βγει στη σύνταξη όταν συμπληρώσει τα 37 έτη και το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν κλείσει τα 59. Επειδή κανείς δεν θα έχει 37 έτη πριν από το 2022, τα όρια ηλικίας για αυτή την κατηγορία «πηγαίνουν αυτόματα» στα 62 με 40 έτη. Προβλέπεται όμως εξαγορά έως και 11 πλασματικών ετών (4 σπουδών, 2 στρατού και έως 5 λόγω τέκνων). Υπάλληλος που γίνεται 59 το 2021 και έχει 32 έτη μπορεί να συμπληρώσει τα 37 εξαγοράζοντας άλλα 5 έτη από σπουδές, στρατό και παιδιά. Αν το 2019 είναι και 59 ετών, θα συνταξιοδοτηθεί στα 60,11 ετών.
4. Όσοι προσλήφθηκαν στο Δημόσιο από 1ης/1/1983 και μετά αλλά είχαν διαδοχική πριν από το 1983 σε άλλο Ταμείο (π.χ. ΙΚΑ) μπορούν να προσθέσουν την διαδοχική τους ασφάλιση μαζί με το Δημόσιο για να συμπληρώσουν 25ετία έως το 2010 και να αξιοποιήσουν είτε την έξοδο με 35ετία είτε με 37ετία που έχει χαμηλότερα όρια ηλικίας.
Μέχρι τις 18/8/2015 έβγαιναν χωρίς όριο ηλικίας αρκεί να είχαν 37 χρόνια. Από τις 19/8/2015 και μετά όσοι συμπληρώνουν 37 χρόνια (εκ των οποίων τα 25 απαραίτητα έως το 2010) αποχωρούν με το όριο ηλικίας που ισχύει για το 55ο έτος, άσχετα αν είναι οι ίδιοι 55 ή 58.
Παράδειγμα: Υπάλληλος που είχε ΙΚΑ πριν το 1983 και Δημόσιο μετά το 1983 συμπληρώνει τα 37 χρόνια το 2018 και θα πάρει σύνταξη μόλις πιάσει το όριο ηλικίας που ισχύει για το 55ο έτος και είναι 58,5 ετών. Αν έχει 35 έτη το 2016, μπορεί να αναγνωρίσει άλλα 2 από το στρατό, ώστε να έχει 37 το 2016 και να βγει σε ηλικία 56,9 ετών.
5. Όσοι προσλήφθηκαν μέχρι 31/12/1982 στο Δημόσιο έβγαιναν με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας. Από 19/8/2015 και μετά μπήκε και όριο ηλικίας που «λογίζεται» το 58ό έτος, χωρίς ο νόμος να λέει ότι πρέπει να είναι και 58 ετών όταν θα έχουν 35ετία. Το Δημόσιο όμως ερμήνευσε το νόμο διαφορετικά και τους ζητάει να έχουν και την ηλικία των 58 και την 35ετία προκειμένου να καθοριστεί η ηλικία συνταξιοδότησης. Η ερμηνεία αυτή υποχρεώνει υπαλλήλους να φύγουν όχι με 35ετία αλλά με 43 χρόνια!
Παράδειγμα: Υπάλληλος στο Δημόσιο πριν από το 1983 που είναι σήμερα 54 ετών με 35ετία το 2017 θα έπαιρνε σύνταξη με το όριο που ισχύει για το 58ο έτος και θα έβγαινε στην ηλικία των 59,5 ετών. Τότε θα έχει μάλιστα, 40,5 έτη ασφάλισης. Η εγκύκλιος του ΓΛΚ του λέει ότι θα πρέπει να συμπληρώσει το 58ο έτος! Στην πράξη τον οδηγεί στο όριο ηλικίας του 2021 και θα πρέπει να πιάσει τα 61,5 για να πάρει σύνταξη και ότι τα 59,5 που είναι η σωστή ερμηνεία του νόμου. Η ουσία είναι ότι σήμερα ο υπάλληλος είναι 54, έχει 35 έτη και θα βγει, αν δεν αλλάξει κάτι, στα 61,5 που θα έχει σχεδόν 43 χρόνια ασφάλισης, δηλαδή ένα «καπέλο» σχεδόν 8 ετών.