Σελίδες

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

Αξιολόγηση -Απεργία αποχή: Δεν αποκλείεται κανένας υπάλληλος από κρίσεις προϊσταμένων

Γνωμοδότηση
  Μια νέα γνωμοδότηση απεστάλη στους δημοσίους υπαλλήλους, σχετικά με τη συμμετοχή τους, στην απεργία – αποχή για την αξιολόγηση.
Πρόκειται για τη γνωμοδότηση του καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, Πάνου Λαζαράτου, σύμφωνα με την οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκλεισθεί από τις μελλοντικές κρίσεις προϊσταμένων όποιος συνάδελφος (υπάλληλος-προϊστάμενος-Διευθυντής-Γενικός Διευθυντής) συμμετέχει στην απεργία-αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Η γνωμοδότηση του κ. Λαζαράτου, για το ζήτημα της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση και για τη συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, απεστάλη από την ΑΔΕΔΥ, σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η τελική απάντηση στο ερώτημα που ετέθη από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της, για τη συμμετοχή στην απεργία – αποχή είναι η ακόλουθη:
«Η μη υποβολή και σύνταξη εκθέσεως αξιολογήσεως από αξιολογούμενο και αξιολογητή, κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος απεργίας τους, εμποδίζει την επέλευση των προβλεπόμενων στις παρ.1-6 του άρθρου 24Α ν.4369/2016 εννόμων συνεπειών μέχρι να κριθεί (τυχόν) η κηρυχθείσα απεργία παράνομη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, από την δημοσίευση της οποίας, και μόνο για το χρονικό διάστημα μετά από αυτή, μπορούν να επιβληθούν οι προβλεπόμενες στις ανωτέρω διατάξεις κυρώσεις, εφόσον ασφαλώς εξακολουθούν να απεργούν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι.»

Ολόκληρη η γνωμοδότηση  ΕΔΩ 

πηγή: aftodioikisi.gr