Σελίδες

Πέμπτη 5 Μαΐου 2016

Η αλήθεια από το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: Στα 8,2 δισ. ευρώ οι περικοπές στις συντάξεις.

Οι 15 ρυθμίσεις-καρμανιόλα
sintaksiouxos-afragkos-apnet Την ώρα που κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη της τριτομνημονιακής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δηλώνουν ότι δε θα δεχθούν περικοπές δαπανών για τις συντάξεις, πέρα από το 1,8 δισ. ευρώ που προβλέπεται στο 3ο μνημόνιο, αποκρύπτεται σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ (Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας & του Κοινωνικού Κράτους) η πραγματική αλήθεια: οι περικοπές, ύψους 8 δισ. ευρώ και πλέον σε όλα τα είδη των συντάξεων (κύριες, επικουρικές, μερίσματα, εφάπαξ) για την τριετία 2016-2019, που περιλαμβάνει το κυβερνητικό ασφαλιστικό νομοσχέδιο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων», που συζητείται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή.
Δείτε στη συνέχεια τους πίνακες με τα στοιχεία. 

Όπως καταγγέλλει η ΕΝΥΠΕΚΚ, «η κυβέρνηση μέχρι την τελευταία στιγμή συστηματικά αποκρύπτει την αλήθεια από συνταξιούχους, από ασφαλισμένους, από ολόκληρο τον λαό. Το ίδιο άλλωστε έπραξε και προεκλογικά, αφού επίμονα απέκρυπτε το ύψος των περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες που είχε συμφωνήσει με τους δανειστές!».
Από που έρχεται η... πανηγυρική διάψευση; Από το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που στην κατά το Σύνταγμα (άρθρο 75 παρ. 1) Έκθεσή του με αριθμό 141/16/2016 εκτοξεύει τις πραγματικές περικοπές των συντάξεων για την τριετία 2016-2019 στο ποσό-μαμούθ των 8,2 δισ. ευρώ.
Το ergasianet.gr παρουσιάζει στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία, έτσι πώς τα επεξεργάστηκε η ΕΝΥΠΕΚΚ.
 
Είδος περικοπής
2016
(σε εκατ. €)
2017
(σε εκατ. €)
2018
(σε εκατ. €)
2019
(σε εκατ. €)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
1
Σταδιακή κατάργησ ΕΚΑΣ (άρθρο 92 ν/σ)
168
569
803
853
2.39
2
Μείωση ετήσιας δαπά-νης για νέους συντα-ξιούχους Δημοσίου- ΕΦΚΑ (άρθρα 7, 8, 28 και 30 ν/σ)
21
101
222
345
689
3
Μείωση οικογενειακών παροχών για νέους συνταξιούχους ΕΦΚΑ (άρθρα 10 και 27 ν/σ)
1
7
15
21
44
4
Μείωση ετήσιας δαπάνης συντάξεων λόγω θανάτου (χηρείας) Δημοσίου-ΕΦΚΑ (άρθρα 12 και 27 ν/σ)
11
59
122
177
369
5
Μείωση ετήσιας δαπά-νης για συντάξεις Δημοσίου-ΕΦΚΑ λόγω εφαρμογής ανωτάτου ορίου (πλαφόν) (άρθρα 13 και 27 ν/σ)
22
38
38
98
6
Μη καταβολή αυξήσεων στις υφιστάμενες συντά-ξεις Δημοσίου-ΕΦΚΑ για τα έτη 2018-2019 (άρθρα 14 και 33 ν/σ)
187
76
263
7
Μείωση ετήσιας δα-πάνης για επικουρικές συντάξεις νέων συντα-ξιούχων (άρθρο 96 ν/σ)
5
27
43
48
123
8
Μείωση ετήσιας δα-πάνης καταβαλλομένων επικουρικών συντάξεων (άρθρο 96 ν/σ)
174
291
284
277
1026
9
Εφαρμογή αυτόματου μηχανισμού εξισορρό-πησης για το 2019 (άρθρο 96 ν/σ)
36
36
10
Περικοπές στις εφάπαξ παροχές
(άρθρο 35 ν/σ)
97
6
15
15
133
11
Μείωση της ετήσιας δαπάνης για τα κατα-βαλλόμενα μερίσματα (άρθρο 48 ν/σ)
207
208
208
209
832
12
Αύξηση ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (άρθρο 38 ν/σ)
23
24
25
26
98
13
Αύξηση εισφορών για τις επικουρικές συντάξεις (άρθρο 97 ν/σ)
173
351
362
365
1251
14
Αυξήσεις εισφορών αυτοαπασχολουμένων-ελευθέρων επαγγελμα-τιών (άρθρο 39 ν/σ)
136
137
138
411
15
Αυξήσεις εισφορών αγροτών (άρθρο 40 ν/σ)
94
95
112
157
458
ΣΥΝΟΛΑ
996
1912
2573
2743
8.224
Μετά:
  • την από 20-4-2016 Γνωμοδότηση της Α’ Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές ΟΛΕΣ οι συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και
  • το πρόσφατο Πόρισμα της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), με το οποίο προβλήθηκαν ουσιαστικές ενστάσεις για τη νομιμότητα, τη συνταγματικότητα και την αποτελεσματικότητα των περισσότερων ρυθμίσεων του νομοσχεδίου,
  • το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με την Έκθεσή του, που ουσιαστικά τετραπλασιάζει (!) το κόστος των περικοπών για τις συντάξεις, η κυβέρνηση θα πει την αλήθεια;