Σελίδες

Τρίτη 13 Μαρτίου 2018

Συντάξεις: Έξοδος πριν τα 60 -Τι ισχύει για το Δημόσιο.


Δεν χρειάζεται να περιμένουν ως τα 67 για να βγουν σε σύνταξη πολλοί ασφαλισμένοι. 
Και αυτό διότι υπάρχουν κατηγορίες που μπορούν να “κλειδώσουν” συντάξεις ως τα 62 ή και πριν τα 60.

Αναλυτικά για το Δημόσιο:
Με πρόσληψη μετά το 1983 και 37ετια (με διαδοχική από ΙΚΑ πριν το ’83)
Ηλικία και έτος συμπλήρωσης Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
55ο και 37 έτη ως 31/12/15 55,11
55ο και 37 έτη το 2016 56,9
55ο και 37 έτη το 2017 57,8
55ο και 37 έτη το 2018 58,6
55ο και 37 έτη το 2019 59,5
55ο και 37 έτη το 2020 60,3
55ο και 37 έτη το 2021 61,2
Με πρόσληψη μετά το ’83, με 35-36 ή 37 έτη και 25ετια το 2010 ή το 2011.
Ηλικία και έτος συμπλήρωσης Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
58ο και 35 η 36 έτη ως 31/12/15 58,6
58ο και 35 η 36 έτη το 2016 59
58ο και 35 η 36 έτη το 2017 59,6
58ο και 35 η 36 έτητο 2018 60
58ο και 35 η 36 έτη το 2019 60,6
58ο και 35 η 36 έτητο 2020 61
58ο και 35 η 36 έτητο 2021 61,6
Με πρόσληψη μετά το ’83, με 35-36 ή 37 έτη και 25ετια το 2012.
Ηλικία και έτος συμπλήρωσης Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
59ο και 39 έτη ως 31/12/15 59,5
59ο και 39 έτη το 2016 59,9
59ο και 39 έτητο 2017 60,2
59ο και 39 έτητο 2018 60,6
59ο και 39 έτητο 2019 60,11
59ο και 39 έτη το 2020 61,3
59ο και 39 έτη το 2021 61,8
ΙΚΑ:
Με 10.500 ένσημα το 2010 και 2011
Ηλικία ασφαλισμένου Όριο ηλικίας
58 ως 15/8/2015 58
58 ως 31/8/2015 58,6
58 το 2016 59
58 το 2017 59,6
58 το 2018 60
58 το 2019 60,6
58 το 2020 61
58 το 2021 61,6
58 το 2022 62 και 12.000 ένσημα
Με 10.500 ένσημα το 2012
Ηλικία ασφαλισμένου Όριο ηλικίας
59 ως 15/8/2015 59
59 ως 31/8/2015 59,5
59 το 2016 59,9
59 το 2017 60,2
59 το 2018 60,6
59 το 2019 60,11
59 το 2020 61,3
59 το 2021 61,8
59 το 2022 62 και 12.000 ένσημα
Δημόσιο – Γονείς με ανήλικο
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΩΣ ΤΟ 2010
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ (ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ) ΚΑΙ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2011
Ηλικία ασφαλισμένου Ηλικία συνταξιοδότησης
50 ή 52 ως 18/8/15 50
50 ή 52 από 19/8/2015 55
50 ή 52 το 2016 56,9
50 ή 52 το 2017 58,5
50 ή 52 το 2018 60,2
50 ή 52 το 2019 61,1
50 ή 52 το 2020 63,7
50 ή 52 το 2021 65,3
50 ή 52 το 2022 67
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
Ηλικία ασφαλισμένου Ηλικία συνταξιοδότησης
55 ως 18/8/15 55
55 από 19/8/2015 56,6
55 το 2016 58
55 το 2017 59,6
55 το 2018 61
55 το 2019 62,6
55 το 2020 64
55 το 2021 65,6
55 το 2022 67
ΙΚΑ
Ασφαλισμέμνες πριν το 1993
5.500 ΕΝΣΗΜΑ, ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 – ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 55ου ΕΤΟΥΣ
Ηλικία ασφαλισμένης Ηλικία συνταξιοδότησης
55 ως 18/8/15 55
55 ως 31/12/15 56,6
55 το 2016 58
55 το 2017 59,6
55 το 2018 61
55 το 2019 62,6
55 το 2020 64
55 το 2021 65,6
55 το 2022 67
Μητέρες ΔΕΚΟ – Τράπεζες
Πλήρης σύνταξη

ΜΕ 25 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 – 20111
Συμπλήρωση ηλικίας 50 ή 52 ηλικία συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015 50-52
από 19/8/2015 55
2016 56,9
207 58,5
2018 60,2
2019 61,1
2020 63,7
2021 65,3
2022 67
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ
Ηλικία ασφαλισμένης όριο συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015 55
από 19/8/2015 56,6
2016 58
2017 59,6
2018 61
2019 62,6
2020 64
2021 65,6
2022 67
Ταμείο Νομικών – Ταμείο Ναυτιλιακών πρακτόρων
ΜΕ 22,6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝΠΥ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2011
Συμπλήρωση ηλικίας 58 όρια συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015 58
απο 19/8/2015 59,2
2016 60,3
2017 61,5
2018 62,6
2019 63,8
2020 64,9
2021 65,11
2022 67
Πίνακες newsit.gr/Ελεύθερος Τύπος