Σελίδες

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

Συστάθηκε η επιτροπή για το πετσόκομμα του ανθυγιεινού.

Ξεκινά από μηδενική βάση και χωρίς εκπροσώπους των εργαζομένων.

Συστάθηκε, με κοινή υπουργική απόφαση πέντε υπουργών, η επιτροπή που θα αναλάβει την «επανεξέταση» (έτσι λένε στη μνημονιακή αργκό το τσεκούρωμα) του ανθυγιεινού επιδόματος, κατ’ εφαρμογή του πολυνόμου της τρίτης αξιολόγησης.
Όπως αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης (ολόκληρο εδώ), έργο της Επιτροπής είναι ιδίως:


α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους,
  β) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος,
  γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.
Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της, στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η επιτροπή καλείται εσπευσμένα, μέσα σε δυόμισι μήνες, να υποβάλλει πόρισμα για ένα μεγάλο αριθμό κλάδων και ειδικοτήτων, το οποίο μάλιστα και να είναι τεκμηριωμένο, κάτι που υποδεικνύει ότι τα αποτελέσματα της μάλλον έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων. Προς επίρρωση, δεν μπορεί επίσης να μείνει ασχολίαστο ότι από τη σύνθεσή της απουσιάζουν εντελώς οι εκπρόσωποι των εργαζομένων.
Ως ΜΕΤΑ Υγειονομικών έχουμε προειδοποιήσει έγκαιρα ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, ιδίως στην Υγεία και τους ΟΤΑ όπου βρίσκονται οι περισσότεροι δικαιούχοι του επιδόματος, δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα θετικό από την επιτροπή.
• Δηλωμένη και γραπτή δέσμευση της κυβέρνησης είναι η «ευθυγράμμιση» του ανθυγιεινού με τις «ευρωπαϊκές πρακτικές», αποκρύπτεται όμως ότι γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υφίσταται ανθυγιεινό επίδομα! Η δε σύνδεση χορήγησης του ανθυγιεινού με την υλοποίηση προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, θα αποτελέσει βασικό πρόσχημα για τη συρρίκνωση ή και περικοπή του.
• Ο πολυνόμος της γ΄ αξιολόγησης, βάσει του οποίου συστάθηκε η επιτροπή, ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία για τη χορήγηση του ανθυγιεινού την 31η Γενάρη 2019.
• Ο ίδιος πολυνόμος προβλέπει ως αντικείμενο εργασιών της επιτροπής (α) την επαναξιολόγηση του επιδόματος από μηδενική βάση και με νέα κριτήρια, (β) τον καθορισμό των κλάδων ή και επιμέρους δικαιούχων, κάτι που ανοίγει διάπλατα τις πόρτες ακόμα και για εξατομίκευση στη χορήγηση του επιδόματος.
• Και μόνη η φράση ότι η επιτροπή, μεταξύ άλλων, οφείλει να υποβάλει (…) προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης, σε απλά ελληνικά να προσδιορίσει πόσα χρήματα θα περικοπούν, αρκεί για να πείσει και τον πλέον δύσπιστο για τον πραγματικό σκοπό ύπαρξής της.
Αναλυτικά η θέση του ΜΕΤΑ Υγειονομικών – Ενωτικής Αγωνιστικής Συνεργασίας, όπως κατατέθηκε στο πρόσφατο συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ, βρίσκεται εδώ: Δικό μας ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ η διατήρηση και διεύρυνση του ανθυγιεινού επιδόματος!