Σελίδες

Κυριακή 18 Μαρτίου 2018

Άλλαξε ο Μανωλιός...και ονομάστηκε "Εποπτεία"

Αποτέλεσμα εικόνας για σκιτσα για την έξοδο από τα μνημονια  Πολύς ντόρος για την έξοδο από τα μνημόνια, τον Αύγουστο του 2018. Θα είναι "καθαρή" δεν θα είναι; 
Είτε είναι "καθαρή" είτε "βρώμικη", τα ερωτήματα πού ενδιαφέρουν το λαό είναι σαφή: 
Θα ανασάνουν τα λαϊκά στρώματα; Θα λάβουν τέλος οι πολιτικές της λιτότητας;
Οι απαντήσεις βρίσκονται στους ίδιους τούς κανονισμούς της Ε.Ε. Συγκεκριμένα στο άρθρο 14 του Κανονισμού 472/2013 περί άσκησης εποπτείας σε κράτος-μέλος μετά το πρόγραμμα, αναφέρονται τα εξής:
1. Τα κράτη-μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής.
2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο κράτος-μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, προκειμένου να εκτιμήσει την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική του κατάσταση
Κοινοποιεί ανά εξάμηνο την εκτίμησή της στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην ΟΔΕ, καθώς και στο κοινοβούλιο του οικείου κράτους-μέλους, και εκτιμά ειδικότερα αν χρειάζονται διορθωτικά μέτρα.
3. Το Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να συστήσει σε κράτος-μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα να λάβει διορθωτικά μέτρα.
 Το σύνολο των δανείων που έχει λάβει έως τώρα η Ελλάδα από τα κράτη της Ευρωζώνης, τους Ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και το ΔΝΤ φτάνουν στο ποσό των 234,7 δισ. ευρώ και για να βγει εντελώς από την εποπτεία θα πρέπει να αποπληρώσει δάνεια ύψους 176 δισ. ευρώ!!! Μια αποπληρωμή που ακόμα και με τους πιο αισιόδοξους υπολογισμούς, θα διαρκέσει αρκετές δεκαετίες…
 Η εξασφάλιση των «ματωμένων» πρωτογενών πλεονασμάτων του 3,5% ΑΕΠ μέχρι το 2022 και άνω του 2% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2023 μέχρι 2060, τα οποία έχει ήδη νομοθετήσει η κυβέρνηση , αποτελούν ακριβώς την συνέχιση της μνημονιακής βαρβαρότητας.
 Όμως, πλέον μπορούμε να την …αποκαλούμε και εποπτεία.