Σελίδες

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014

Σχολικοί φύλακες μετακινούνται ως βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό σε νοσοκομεία της χώρας

526 από τους υπό διαθεσιμότητα σχολικούς φύλακες   (118 βάσει του κριτηρίου τριτεκνίας και 408 λοιποί) μετακινούνται ως βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό σε νοσοκομεία της χώρας, 11 από αυτούς στο "Λαϊκό".

Οι υπόλοποι 1044 σχολικοί φύλακες;
Βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την απόλυση!
 
Τους πίνακες κατάταξης των σχολικών φυλάκων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, κατ' εφαρμογή της σχετικής απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κατήρτισε το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της κινητικότητας.
ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 
Προκειται για
α)πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, 
β)πίνακα διάθεσης και 
γ)πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.