Σελίδες

Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

Συγχωνεύσεις κλινικών στο Λαϊκό ! «Καλή» αρχή !

Η τραγική έλλειψη προσωπικού στο Νοσοκομείο μας, έχει τις συνέπειες πού όλοι γνωρίζουμε. Οι συνέπειες  αφορούν πρώτα και κύρια  τούς ασθενείς οι οποίοι στερούνται:
  •  τα μισά περίπου κρεββάτια της Μ.Ε.Θ. τα οποία παραμένουν κλειστά.
  •   δύο (2) χειρουργικά τραπέζια τα οποία παραμένουν κλειστά. 
Στερούνται επίσης ασφαλούς νοσηλείας και αντιμετώπισης, αφού μία (1) Νοσηλεύτρια καλείται να νοσηλεύει έως και 45 ασθενείς !
Η έλλειψη προσωπικού όμως, έχει συνέπειες και  για τους εργαζόμενους:
Εξουθένωση, παραβίαση τής εργατικής νομοθεσίας όσον αφορά το χρόνο ανάπαυσης και το άγχος τών πειθαρχικών ή και ποινικών ευθυνών λόγω τής καταστρατήγησης των κανόνων ασφαλούς αντιμετώπισης και νοσηλείας των ασθενών.
Η συγχώνευση κλινικών, προκειμένου να πάρει τις άδειές του το προσωπικό, ήρθε να επιβεβαιώσει με τον πιό κατηγορηματικό τρόπο την εικόνα τού αδιεξόδου και τής "διάλυσης" τού Νοσοκομείου.
Επιβεβαιώνει επίσης τίς εγκληματικές πολιτικές που ακολουθούνται τα τελευταία χρόνια στό χώρο τής υγείας και όχι μόνο.
Επιβεβαιώνει ακόμα το γεγονός ότι οι ελαστικές σχέσεις εργασίας πού έχουν γίνει πλέον κυβερνητικό ευαγγέλιο, όχι μόνο δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα στη λειτουργία τού Νοσοκομείου, αλλά λειτουργούν και εις βάρος τών ίδιων τών εργαζομένων πού υπόκεινται σ`αυτό το καθεστώς, αφού εκτός των άλλων, είναι και σε διαρκή ανασφάλεια και ομηρία.
Δείτε την απόφαση τού Διοικητή γιά τη «σύμπτυξη κλινικών» και μιά παλαιότερη ανακοίνωση τού Σωματείου, γιά την έλλειψη προσωπικού.

Αθήνα, 12/11/2013
Αρ.Πρωτ

ΠΡΟΣ: τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ του ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ
ΘΕΜΑ: Έλλειψη προσωπικού στο Νοσοκομείο και καταστρατήγηση των κανόνων ασφαλούς αντιμετώπισης και νοσηλείας των ασθενών


Στο Νοσοκομείο μας, λόγω της τραγικής έλλειψης προσωπικού, έχει επιβληθεί καθεστώς επισφαλούς λειτουργίας για ασθενείς και εργαζόμενους.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι την τελευταία τριετία έχουν αποχωρήσει πάνω από 180 εργαζόμενοι.
Όσον αφορά την επόμενη χρονιά, η τάση των αποχωρήσεων - συνταξιοδοτήσεων είναι αυξητική και θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
Τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης είναι ιδιαίτερα εμφανή σε κλάδους όπως των τραυματιοφορέων, των βοηθών θαλάμου, των εργατών αλλά και στον νοσηλευτικό κλάδο και όχι μόνο. Μόνιμες είναι πλέον οι εικόνες των συνοδών να μεταφέρουν τους ασθενείς τους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ασφάλεια των ασθενών. Μόνιμες είναι πλέον και οι εικόνες με τον τραυματιοφορέα να μεταφέρει μόνος του υπέρβαρους, καταγματίες, χειρουργημένους κ.τ.λ. με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον εργαζόμενο και για τον ασθενή. Η διακίνηση των περιστατικών είναι αδύνατον να είναι έγκαιρη. Η κάλυψη της νυχτερινής βάρδιας της γενικής εφημερίας γίνεται πολλές φορές από τρείς (3) μόνον τραυματιοφορείς! Οι προδιαγραφές ασφαλούς νοσηλείας και λειτουργίας των νοσηλευτικών τμημάτων μετά βίας κατορθώνεται να τηρούνται και αυτό χάρη στην υπερπροσπάθεια του προσωπικού. Συστηματικά, προκειμένου να λειτουργήσουν τμήματα και μονάδες που αντιμετωπίζουν εντονότατο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού, φτάνουμε στην καταστρατήγηση των προδιαγραφών αυτών π.χ. μία (1) Νοσηλεύτρια για 45 ασθενείς! Η παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όσον αφορά την ανάπαυση ανάμεσα σε δύο βάρδιες έχει γίνει καθεστώς.
Επίσης η έλλειψη προσωπικού στερεί από τους ασθενείς δύο (2) χειρουργικά τραπέζια τα οποία παραμένουν κλειστά. Στερεί επίσης κρεβάτια από τη Μ.Ε.Θ., όπου από τα δεκαεφτά (17) κρεβάτια (βάσει της αναλογίας 3%) λειτουργούν μόνο τα εννέα (9). Γιατί παραβιάζεται αυτή η αναλογία;
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού:
Η λειτουργία των Μ.Τ.Ν. καθορίζεται από το υπ` αρ. Α2γ/288ΥΑ(ΦΕΚ 107/8-3-1987, τεύχος Β) στο οποίο αναφέρεται ρητά πως ένας (1) Νοσηλευτής πρέπει να έχει υπό την παρακολούθησή του τρία (3) λειτουργούντα μηχανήματα. Καθώς επίσης και ο Νοσηλευτής που αναλαμβάνει ασθενή με θετικό αυστραλιανό αντιγόνο (ηπατίτιδα Β) στην ειδικά διαμορφωμένη μονάδα (κίτρινη μονάδα) απαγορεύεται να νοσηλεύει συγχρόνως και άλλους ασθενείς εκτός κίτρινης μονάδας.
Η παραπάνω νομοθεσία παραβιάζεται συστηματικά, καθώς κάθε νοσηλευτής-τρια αναλαμβάνει συγχρόνως 4 και 5 λειτουργούντα μηχανήματα ή την ταυτόχρονη παρακολούθηση ασθενών με θετικό και αρνητικό αυστραλιανό αντιγόνο.
Οι συνέπειες από τις παραβιάσεις αυτές μπορεί να καταστούν επικίνδυνες τόσο για την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών, όσο και των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, ο εργαζόμενος σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ακόμα και πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες.
Καλούμε κάθε θεσμικό παράγοντα του Νοσοκομείου, καλούμε την Διοίκηση, καθώς και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να πάρουν μέτρα ώστε να μη βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις, είτε για ασθενή είτε για εργαζόμενο, σε οποιοδήποτε τμήμα ή χώρο του Νοσοκομείου.

Κοινοποίηση:
* Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
* ΠΟΕΔΗΝ
* Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
* Επιστημονικό Συμβούλιο