Σελίδες

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2014

«Αιματηρά» εξιτήρια !

Σε «αιματηρά» εξιτήρια και περικοπές στις παροχές οδηγεί το νέο σύστημα χρηματοδότησης των Νοσοκομείων

Την καθιέρωση ενός νέου συστήματος με το οποίο θα χρηματοδοτούνται τα νοσοκομεία προβλέπει νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή  (δείτε το εδώ).
Στα πλαίσια των μνημονιακών δεσμεύσεων θεσπίζεται το νέο Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων που στοχεύει στην πλήρη μετατροπή των νοσοκομείων σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν την συμπίεση των δημόσιων δαπανών, θέτοντας ουσιαστικά υπό αμφισβήτηση την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς. Με βάση το σύστημα αυτό θα χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και το κράτος τόσο τα Δημόσια Νοσοκομεία όσο και τα ιδιωτικά.
Πρόκειται ουσιαστικά για την εφαρμογή του Γερμανικού μοντέλου χρηματοδότησης, όπου θα επιβραβεύονται με χρηματοδότηση τα Νοσοκομεία που θα περιορίζουν τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις ημέρες νοσηλείας και γενικότερα το «κόστος» της νοσηλείας.

Την υλοποίηση αυτού του σχεδίου αναλαμβάνει μια νέα ανώνυμη εταιρία που συστήνεται, (Εταιρία Συστήματος Αμοιβών Υγείας) η οποία θα συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία και κοστολογήσεις και με βάση αυτό θα εισηγείται για το ύψος χρηματοδότησης των Νοσοκομείων.
Όχημα για αυτή την πολιτική θα αποτελέσουν τα λεγόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα (DRG) που οδηγούν σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία σε πρόωρα εξιτήρια ασθενών (τα λεγόμενα αιματηρά εξιτήρια) και δραματική μείωση των παροχών υγείας προς τους πολίτες..
Η εμπειρία από την εφαρμογή αυτού του μέτρου στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι τα νοσοκομεία στην προσπάθεια συμπίεσης του κόστους προχωρούν σε πρόωρα εξιτήρια και επιδιώκουν την επιδίωξη επανεισαγωγής του ασθενούς λόγω επιπλοκών με νέα διάγνωση προκειμένου να εξασφαλίσουν υψηλή βαθμολόγηση, που θα τους επιφέρει υψηλότερη χρηματοδότηση.
Ταυτόχρονα εισάγεται η ατομική κοστολόγηση του ασθενούς που προφανώς θα συνδυαστεί με την «επιβράβευση» νοσοκομείων αλλά κυρίως Ιατρών που περιορίζουν τις παροχές υγείας με προφανή στόχο τη μείωση του «κόστους».
Όλα αυτά αν συνδυαστούν με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις των πολιτών για πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας οδηγεί σε ένα σύστημα πλήρως εμπορευματοποιημένο όπου οι κερδισμένοι μπορεί να είναι οι μεγάλοι ιδιωτικοί επιχειρηματικοί όμιλοι της υγείας.
Το μάρμαρο θα το πληρώσουν νοσοκομεία και κλινικές με ελλιπή στελέχωση και υποδομές, άρα και δυνατότητες, καθώς και αυτά που παρουσιάζουν μειωμένη πληρότητα, αφού μαζί με τα λειτουργικά έξοδα αλλά και το εργατικό «κόστος» θα εμφανίζουν υψηλό λειτουργικό «κόστος». Στην κατηγορία αυτή είναι αρκετά περιφερειακά νοσοκομεία που ήδη βρίσκονται στο στόχαστρο της συγκυβέρνησης και της τρόικα για να οδηγηθούν στο λουκέτο. Για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις η συγκυβέρνηση στο σχέδιο νόμου αναφέρει ότι «Σε περιπτώσεις αμοιβών ιατρικών υπηρεσιών νοσοκομείων ως προς τις οποίες συντρέχουν ειδικά χαρακτηριστικά (γεωγραφικά κριτήρια, παρατεταμένο ωράριο λειτουργίας κλπ) προβλέπεται η καθιέρωση δια νόμου πρόσθετων οικονομικών ενισχύσεων».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε επιλεγμένα νοσοκομεία από 1.6.2015 έως 31.12.2015, και θα επεκταθεί σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία από 1.1.2016 έως 31.12.2016, ενώ καθολική ισχύ θα έχει από την 1.1.2017.
Η αιτιολογική έκθεσηΕΔΩ
Το σχέδιο νόμου ΕΔΩ  
πηγή:ygeionomikoi.gr