Σελίδες

Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014

Η απόφαση τού εφετείου για την Απεργία τής ΑΔΕΔΥ από την αξιολόγηση.

Συνεχίζει την απεργία - αποχή η ΑΔΕΔΥ
aksiologisi panoΝέο σκαμπίλι για την Κυβέρνηση, αφού ακόμα και το εφετείο δεν έκανε δεκτό το αίτημα της Κυβέρνησης, οι απεργίες να κηρύσσονται από το Συνέδριο αλλά θεωρεί ότι αυτό μπορεί να γίνει από το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ. Αν γινόταν δεκτό το αίτημα της Κυβέρνησης, αυτό θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ουσιαστική απαγόρευση κήρυξης απεργιών από την ΑΔΕΔΥ και τις ομοσπονδίες.
Επίσης το δικαστήριο θεωρεί νόμιμη μορφή την απεργία - αποχή και για «ξεκάρφωμα» απλώς θεωρεί ότι ο τρόπος κήρυξης για τυπικούς λόγους ήταν «παράνομος», χωρίς να κάνει δεκτό το αίτημα να σταματήσει η απεργία και να κηρυχθεί καταχρηστική.
Η ΑΔΕΔΥ με σημερινή της ανακοίνωση καλεί όλους τους εργαζόμενους να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση - σφαγείο με την ίδια ένταση και αποφασιστικότητα. Παράλληλα συνεχίζει την απεργία - αποχή, ενώ ξεπερνώντας και τα τυπικά εμπόδια που βάζει το δικαστήριο προχωρά στην επαναπροκήρυξη της απεργίας από το Γενικό Συμβούλιο που συγκαλείται στις 21 Αυγούστου. Έτσι μετά την αναγκαστική μετάθεση των ημερομηνιών για την αξιολόγηση από την Κυβέρνηση η επαναπροκήρυξη της απεργίας θα καλύψει απεργιακά την συνέχιση της αποχής.  
Συνεχίζουμε τον αγώνα με απεργία – αποχή μέχρι τη νίκη

Η ΑΔΕΔΥ στην ανακοινωσή της αναφέρει:
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρετίζει τον αγώνα των εκατοντάδων χιλιάδων Δημοσίων Υπαλλήλων που με την αποφασιστικότητα τους και τη συσπείρωσή τους έχουν ανατρέψει τα σχέδια της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει την αξιολόγηση ως εργαλείο για την κατεδάφιση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δημοσίου και την απόλυση δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων. Η απόφαση του Εφετείου ερμηνεύει περιοριστικά το Καταστατικό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και θεωρεί ότι «δεν προέβη το Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην κήρυξη της απεργίας, υπό την μορφή της αποχής, αλλά εξουσιοδότησε ανοικτά την Εκτελεστική Επιτροπή να προβεί αυτή στην κήρυξη απεργίας κάθε μορφής και όχι μόνο στον καθορισμό των λεπτομερειών διεξαγωγής και πραγματοποιήσεώς της». Για αυτόν τον τυπικό λόγο το Εφετείο κηρύσσει «παράνομη» την απεργία – αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Το σημαντικό, όμως, για το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας είναι ότι η απόφαση του Εφετείου ανατρέπει την πρωτόδικη απόφαση, η οποία προέβλεπε ότι απαιτείται απόφαση Συνεδρίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και συνακόλουθα των Ομοσπονδιών του Δημοσίου για κήρυξη Απεργίας. Αποδέχεται ότι αρμόδιο όργανο για την κήρυξη της Απεργίας είναι το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όπως εξάλλου προβλέπει και το καταστατικό της.
Επίσης, είναι σημαντικό το γεγονός ότι το Εφετείο δεν ασχολήθηκε με τους ισχυρισμούς του Δημοσίου περί καταχρηστικότητας της συγκεκριμένης μορφής απεργιακής κινητοποίησης.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ εκτιμά ότι απόδειξη της δύσκολης θέσης που έχει περιέλθει η κυβέρνηση είναι και η ενέργεια της να καταθέσει και να ψηφίσει τροπολογία στη Βουλή με την οποία προωθεί συμπληρωματικές διατάξεις με μοναδικό στόχο να παρακάμψει τα εμπόδια που της έχουν προκαλέσει οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους. Έτσι την υποχρεωτικότητα της αυτοαξιολόγησης την μετατρέπει σε προαιρετική και προσπαθεί να παρακάμψει τα εμπόδια που της έχουν δημιουργηθεί από τη στάση των Δημοτικών Συμβουλίων και των Δημάρχων ως προς τον επιμερισμό των ποσοστών, αναθέτοντας το έργο σε τρίτους! Κατά βάση δεν αλλάζει τίποτα στο περιεχόμενο και στους στόχους της αξιολόγησης, μένοντας σταθερή η κυβέρνηση στην απόφαση της να απολύσει χιλιάδες εργαζόμενους. Γι’ αυτό χρησιμοποιεί άμεσα και τις άλλες διατάξεις του Νόμου για επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, Υπαλλήλους, Προϊστάμενους και Διευθυντές να συνεχίσουν στο δρόμο του αγώνα για την κατάργηση του νόμου 4250/2014. Τους καλεί να μη συμμετέχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης. Ιδιαίτερα απευθυνόμαστε στους Προϊστάμενους και Διευθυντές και τους καλούμε να απέχουν από κάθε διαδικασία έκδοσης απόφασης επιμερισμού ποσοστών αξιολόγησης. Καλούμε όσους έχουν προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, να ανακαλέσουν άμεσα τις αποφάσεις τους.
Καλούμε, επίσης, όλους τους συναδέλφους να μην συμπληρώσουν τα φύλλα αξιολόγησης και να τα παραδώσουν στα σωματεία τους.
Τέλος, η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συγκαλεί συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου (21/08/2014) για να αποφασιστεί το πρόγραμμα δράσης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για το επόμενο διάστημα.
 Είναι προφανές ότι μέχρι τότε παραμένουν σε ισχύ όλες οι αποφάσεις και τα μέτρα που έχουμε λάβει για να ακυρώσουμε στην πράξη την αξιολόγηση.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ακολουθεί σε αρχείο pdf η απόφαση του Δικαστηρίου
apof_efet_adedy.pdf 
πηγή:ygeionomikoi.gr