Τον δρόμο σε νέες μειώσεις συντάξεων κύριων και επικουρικών, αλλά και στην ιδιωτική ασφάλιση ανοίγει διάπλατα η έκθεση του ΚΕΠΕ για το Ασφαλιστικό που παραδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση.
Η έκθεση, που θα παρουσιαστεί ως σχέδιο του υπουργού Εργασίας για το Ασφαλιστικό στα τέλη Αυγούστου και θα εγκριθεί και από την τρόικα στις επικείμενες διαπραγματεύσεις, πέρα από τα σενάρια ενοποίησης των Ασφαλιστικών Ταμείων, προβλέπει την πλήρη αλλαγή του χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης και τη μετάβαση σε ένα σύστημα καθαρά κεφαλαιοποιητικό - ιδιωτικό, με αποτέλεσμα τα "ασφαλιστικά δικαιώματα", που μέχρι σήμερα είναι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κατοχυρωμένα, να μετατρέπονται σε "ασφαλιστικές υπηρεσίες".
Με άλλα λόγια, η καθιέρωση ενιαίων κανόνων όσον αφορά τις εισφορές και τις παροχές, κατά τα πρότυπα της ιδιωτικής ασφάλισης, θα σημάνει άμεσες προσαρμογές, δηλαδή μειώσεις στις συντάξεις που από το 2015, όταν θα καθιερωθεί μόνο η κρατική παροχή, η εθνική σύνταξη των 360 ευρώ, θα φθάσουν και το 30% - 40%.
Η κατάργηση των ειδικών διατάξεων που διατηρούνταν μετά την ένταξη π.χ. των ειδικών ταμείων στο ΙΚΑ θα προκαλέσει εξομοιώσεις των παροχών, δηλαδή των συντάξεων προς τα κάτω. Σύμφωνα με το σχέδιο κυβέρνησης και τρόικας, η μέση σύνταξη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις κατώτατες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 600 ευρώ! Και αυτό σταδιακά θα ισχύει για όλους!
Τέλος, στην έκθεση περιλαμβάνονται και προτάσεις για πλήρη κατάργηση όλων των συνταξιοδοτήσεων για ηλικίες κάτω των 62 ετών, αν και υπογραμμίζεται πως πρέπει να γίνουν σεβαστά τα ώριμα δικαιώματα. Σε αυτή την περίπτωση θα αυξηθούν άμεσα τα όρια ηλικίας που ισχύουν σήμερα για τη συνταξιοδότηση σε Δημόσιο και ΔΕΚΟ και θα καταργηθούν όλες οι ευνοϊκές διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ στο ΙΚΑ για τις μητέρες με ανήλικα παιδιά.

Σάββας Ρομπόλης: "Άλλοθι" για νέες ανατροπές...

"Η έκθεση του ΚΕΠΕ αποπνέει έναν 'αέρα ευθυνών' του σημερινού περισσότερο αδιέξοδου, κατά τη γνώμη μας, διαρκούς αδιεξόδου, περισσότερο προς την κατεύθυνση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων και λιγότερο προς την κατεύθυνση της ανορθολογικής διαχείρισης των πόρων της κοινωνικής ασφάλισης και των ασκούμενων αντι-ασφαλιστικών πολιτικών", σημειώνει αναφορικά με την έκθεση ο καθηγητής και επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Σάββας Ρομπόλης, προσθέτοντας:
"Οι συνθήκες της 'Ώρας μηδέν' που έχουν δημιουργήσει στο ασφαλιστικό οι ασκούμενες, επί σειρά ετών, πολιτικές και ιδιαίτερα αυτές της τελευταίας πενταετίας (2010-2013) θα χρησιμοποιηθούν ως 'άλλοθι' για ένα ολιστικό πλήγμα κατά του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περικοπές των συντάξεων (κύριων και επικουρικών), οι μειώσεις του εφάπαξ, η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των κύριων συντάξεων (1.1.2015), των επικουρικών συντάξεων (ρήτρα μηδενικού ελλείμματος) και του εφάπαξ (αλλαγή μαθηματικού τύπου), οι αποσπασματικές και ανορθολογικές ενοποιήσεις των ασφαλιστικών ταμείων (εξασφάλιση πρόσθετων πόρων από τα πλεονασματικά ταμεία και σταδιακή μείωση των παροχών του συνόλου των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων) κ.λπ. σε συνθήκες σημαντικής μείωσης της κρατικής επιχορήγησης (2012: 16,4 δισ. ευρώ, 2014: 12,7 δισ. ευρώ, 2015: 8,6 δισ. ευρώ), εκρηκτικής αύξησης της ανεργίας, αύξησης του αριθμού των νέων συνταξιούχων (40.000 τον χρόνο μέχρι το 2009, 100.000 τον χρόνο μετά το 2010), μείωσης των μισθών και σημαντικής αύξησης της ανασφάλιστης, αδήλωτης και ευέλικτης εργασίας, κ.λπ, μείωσαν το αποθεματικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών ταμείων από 26 δισ. ευρώ (2009) σε 4,5 δισ. ευρώ (2013) και μετατόπισαν το οριακό έτος εξέλιξής του από το 2014 στο έτος 2016, δηλαδή μόνο κατά δύο χρόνια".

Τα σενάρια ενοποιήσεων που προτείνει το ΚΕΠΕ

Το πρώτο σενάριο προβλέπει τη δημιουργία ενός μόνο ταμείου, ασφάλισης και σύνταξης, με επιμέρους τομείς, οι οποίοι θα είναι διακριτοί με βάση τον επαγγελματικό κλάδο.
Το δεύτερο σενάριο προβλέπει τη δημιουργία τεσσάρων ταμείων. Στο ΙΚΑ θα ενταχθούν όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, των ΔΕΚΟ και των τραπεζών. Στον ΟΓΑ θα ασφαλίζονται οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Στον ΟΑΕΕ οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι όσοι παρέχουν μη εξαρτημένη εργασία με «μπλοκάκι». Τέλος, στο ΕΤΑΑ, θα ασφαλίζονται οι γιατροί, οι μηχανικοί και οι δικηγόροι (όπως σήμερα) αλλά και οι δημοσιογράφοι (οι μισθωτοί στον αντίστοιχοι κλάδο του ΕΤΑΑ και οι αμειβόμενοι με μπλοκάκι στον κλάδο των ανεξάρτητα απασχολουμένων του ΕΤΑΑ).
Υπάρχει εναλλακτική πρόταση στο ίδιο αυτό σενάριο, ώστε οι μισθωτοί δημοσιογράφοι του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, στο ΕΤΑΑ να ασφαλίζονται όσοι επιστήμονες είναι με μπλοκάκι και σήμερα είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και στον ΟΑΕΕ να ασφαλιστούν όσοι δημοσιογράφοι έχουν μπλοκάκι με μη εξαρτημένη εργασία από το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ. Καθώς βέβαια θεωρείται πιο δίκαιο οι ασφαλισμένοι της ίδιας επαγγελματικής ομάδας να είναι στο ίδιο ταμείο, η λύση της διάσπασης των δημοσιογράφων και των «επιστημόνων» δεν θεωρείται ότι θα επιλεγεί.
Το τρίτο σενάριο θέλει στο ΙΚΑ όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, των ΔΕΚΟ, των τραπεζών, τους δημοσίους υπαλλήλους και τους μισθωτούς δημοσιογράφους του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ. Στον ΟΓΑ θα παραμείνουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και θα συγχωνευθούν ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ, με διακριτούς τομείς ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων με εξαρτημένη εργασία, στους οποίους όμως θα συγκαταλέγονται, εκτός από τους γιατρούς, τους μηχανικούς και τους δικηγόρους, και οι δημοσιογράφοι του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ.
Τέλος, το τέταρτο σενάριο προβλέπει τη δημιουργία τριών ταμείων. Στο ΙΚΑ θα ασφαλίζονται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, των ΔΕΚΟ και των τραπεζών καθώς και όλοι οι δημοσιογράφοι του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ.
Στον ΟΓΑ οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και στον ΟΑΕΕ οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τόσοι έχουν μπλοκάκια με μη εξαρτημένη εργασία και οι αυτοαπασχολούμενοι του ΕΤΑΑ.
  τού Ανδρέα Πετρόπουλου, από την avgi.gr