Σελίδες

Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

ΜΕΤΑ: Πρόταση αντίστασης και ανατροπής για την "αξιολόγηση" των δημοσίων υπαλλήλων

Καλούνται οι ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία να πάρουν όλα τα μέτρα, οργανώνοντας συσκέψεις, περιοδείες, συλλογή υπογραφών, γενικές συνελεύσεις κλπ, για την ενημέρωση και κινητοποίηση των εργαζομένων, γιατί ο αγώνας αυτός ενάντια στην αξιολόγηση δεν είναι υπόθεση κανενός ξεχωριστά, αλλά όλου του συνδικαλιστικού κινήματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή ΑΔΕΔΥ της Μαχητικής Εργατοϋπαλληλικής Ταξικής Ανατροπής (Μ.Ε.Τ.Α.) καταθέτει στην ΑΔΕΔΥ, στις Ομοσπονδίες και όλα τα σωματεία του δημοσίου, την παρακάτω πρόταση με στόχο την ανάπτυξη ενός μαζικού κινήματος για την ακύρωση της αξιολόγησης και την κατάργηση του ν.4250/2014.
Ολόκληρη η πρόταση-σχέδιο σχέδιο απόφασης πρός την ΑΔΕΔΥ

Η Ε/Ε της ΑΔΕΔΥ με βάσει τις μέχρι τώρα αποφάσεις της, την αντίθεσή της απέναντι στην αξιολόγηση, που οδηγεί σε απολύσεις και σε διάλυση του δημοσίου και στο πλαίσιο της εξουσιοδότησής της από το Γενικό Συμβούλιο, αποφάσισε την προκήρυξη απεργίας για την κάλυψη της αποχής των υπαλλήλων, αξιολογούμενων και αξιολογητών, από κάθε διαδικασία που έχει σχέση με την αξιολόγηση, με στόχο να αποτρέψει τη χρησιμοποίησή της για νέες διαθεσιμότητες και απολύσεις εργαζομένων.
Πιο συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή και στο πλαίσιο των συνήθη καθηκόντων των εργαζομένων, δεν εκτελούνται εργασίες που σχετίζονται:
α)Με την έκδοση της απόφασης επιμερισμού ποσοστών, που πρέπει να γίνει μέχρι τις 28/04/2014.
β)Με τη σύνταξη της έκθεσης από τον αξιολογούμενο, που πρέπει τις 13/05/2014.
γ)Με τη σύνταξη της εισήγησης από τον εισηγητή, που πρέπει να γίνει μέχρι 28/05/2014 και
δ)Με τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης από τον αξιολογητή που πρέπει να γίνουν μέχρι τις 30/06/2014.
Διευκρινίζεται ότι η σχετική απόφαση, δηλ. της αποχής απ’ τα συγκεκριμένα καθήκοντα και της απεργιακής της κάλυψης από την ΑΔΕΔΥ, ισχύει ανεξάρτητα της τήρησης ή όχι των ανωτέρω ημερομηνιών.
Βασικό αίτημα αυτού του απεργιακού αγώνα είναι η ακύρωση στην πράξη του νόμου 4250/2014 και η τελική του κατάργηση, αλλά και η μη προώθηση των νέων ρυθμίσεων για τη μισθολογική καθήλωση των υπαλλήλων και τη θεσμοθέτηση ακόμα και του ατομικού μισθού.
Όλοι οι εργαζόμενοι και όλα τα στελέχη της διοίκησης, καλούνται να συμμετέχουν σ’ αυτόν τον απεργιακό αγώνα διαρκείας που κηρύσσουμε για να ακυρώσουμε τα νέα αντιϋπαλληλικά σχέδια της κυβέρνησης.
Καλούνται οι ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία να πάρουν όλα τα μέτρα, οργανώνοντας συσκέψεις, περιοδείες, συλλογή υπογραφών, γενικές συνελεύσεις κλπ, για την ενημέρωση και κινητοποίηση των εργαζομένων, γιατί ο αγώνας αυτός ενάντια στην αξιολόγηση δεν είναι υπόθεση κανενός ξεχωριστά, αλλά όλου του συνδικαλιστικού κινήματος.
Η Ε/Ε της ΑΔΕΔΥ θεωρεί ότι αυτή η μορφή της απεργιακής κινητοποίησης, που βασίζεται σε σχετική παλιότερη εμπειρία, στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία και στο ν.1264/1982, είναι το μοναδικό όπλο που μπορεί να θωρακίσει όλους τους εργαζόμενους και να μεταφέρει την ευθύνη, από προσωπική-υπηρεσιακή στα συλλογικά συνδικαλιστικά όργανα και στην ΑΔΕΔΥ.
Συντονιστική Επιτροπή ΑΔΕΔΥ της Μ.Ε.Τ.Α.,                                    23-04-2014
ΠΗΓΗ:ergasianet.gr