Σελίδες

Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

Σχέδιο συγκυβέρνησης Γερμανών για συντάξεις πείνας στα βαθιά γερατειά

Καταιγίδα νέων αντιασφαλιστικών μέτρων έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα σε συγκυβέρνηση και τρόικα και τους επόμενους μήνες αμέσως μετά τις τριπλές εκλογές φαίνεται ότι θα επιχειρηθεί η εφαρμογή τους.
Με τα νέα ασφαλιστικά μέτρα οι κύριες συντάξεις ουσιαστικά μετατρέπονται σε επιδόματα φτώχειας, οι επικουρικές εξανεμίζονται όπως και τα εφάπαξ ενώ τα όρια ηλικίας μπαίνουν ξανά στο στόχαστρο. Ταυτόχρονα η είσοδος της ιδιωτικής ασφάλισης μέσω των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και των επαγγελματικών ταμείων αποκτά προνομιακό ρόλο και στον χώρο της ασφάλισης.
Βεβαίως πρέπει να επισημάνουμε ότι αρκετά από αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις τόσο στην περίοδο υπουργίας Λοβέρδου όσο και με μετέπειτα μνημονιακά νομοθετήματα.
Όλα αυτά σύμφωνα με το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου έχουν και την Γερμανική σφραγίδα, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει και ειδικό ενδιαφέρον, όπως και στην περίπτωση της υγείας εισόδου μεγάλων Γερμανικών κολοσσών που θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης.
Τα δημοσιεύματα από το ΒΗΜΑ του Κώστα Παπαδή και από τον Ελεύθερο Τύπο του Παναγιώτη Κατικου είναι πλήρως αποκαλυπτικά για αυτά τα σχέδια.
Δείτε το Δημοσίευμα από το ΒΗΜΑ
Νέες επώδυνες αλλαγές το 2015 στο Ασφαλιστικό
Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι θα κληθούν να καλύψουν το οικονομικό κενό του συστήματος
Ρεπορτάζ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΗΣ
Ασφαλιστικός τυφώνας σαρώνει τα τελευταία υπολείμματα του υφιστάμενου καθεστώτος παροχών του ασφαλιστικού συστήματος. Το αναθεωρημένο Μνημόνιο το οποίο υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση στην τελευταία συμφωνία συρρικνώνει τις συνταξιοδοτικές παροχές (κύριες και επικουρικές), περικόπτει έσοδα από το ασφαλιστικό σύστημα καταργώντας τους φόρους υπέρ τρίτων και προχωρεί σε νέο κύκλο ενοποιήσεων και συγχωνεύσεων ασφαλιστικών ταμείων. Επικουρικές συντάξεις στο μισό από τον Ιούλιο και καθιέρωση ατομικών μερίδων ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο. Μειώσεις εισφορών αλλά και κατάργηση των κοινωνικών πόρων που χρηματοδοτούν μια σειρά ασφαλιστικών ταμείων. Καθιέρωση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και περικοπή των παροχών, όπου υπάρχουν ελλείμματα.
Οι μειώσεις των επικουρικών συντάξεων με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού τους τίθενται σε εφαρμογή από τον Ιούλιο 2014 αντί του Ιανουαρίου 2015, ενώ περικοπές προβλέπονται επίσης στις παροχές μετοχικών ταμείων και φορέων πρόνοιας, όπου δεν τηρείται η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Αυτό σημαίνει ότι τα Ταμεία θα μειώνουν αντιστοίχως τις παροχές τους έτσι ώστε να προσαρμόζονται στα έσοδά τους.
Πέραν αυτών των μέτρων που ήδη αποτελούν ψηφισμένους νόμους, η κυβέρνηση έχει αναλάβει τη δέσμευση να ανοίξει εκ νέου το Ασφαλιστικό. Κατόπιν τούτου αναμένεται εντός του φθινοπώρου να πραγματοποιηθούν αναλογιστικές μελέτες σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και να ληφθούν νέα επώδυνα μέτρα στις αρχές του 2015.
Απώλειες εσόδων
Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση εξαιτίας των μειωμένων εσόδων συνεπεία της παρατεταμένης ύφεσης και της πρωτοφανούς ανεργίας. Σε αυτά ήλθαν να προστεθούν οι νέες απώλειες εσόδων που θα προκαλέσει η πρόσφατα ψηφισμένη μείωση των εισφορών. Η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να λάβει νέα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού για τις παροχές των Ταμείων, κάτι που έχει αποκλεισθεί από το αναθεωρημένο Μνημόνιο.
Οι αλλαγές που ήδη έχουν δρομολογηθεί αφορούν τα εξής:
$1-         Η αρχή γίνεται από το ενιαίο επικουρικό των μισθωτών (ΕΤΕΑ), στο οποίο οι αλλαγές στον υπολογισμό της σύνταξης ξεκινούν την 1η Ιουλίου 2014 και όχι την 1η Ιανουαρίου 2015, όπως αρχικά είχε προγραμματισθεί. Ταυτοχρόνως εφαρμόζεται ο συντελεστής βιωσιμότητας, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται αυτομάτως περικοπές στις παροχές των Ταμείων όπου διαπιστώνονται ελλείμματα. Από τον Ιούλιο εφαρμόζεται μεικτό σύστημα υπολογισμού των συντάξεων του ΕΤΕΑ. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης ως 30 Ιουνίου 2014 θα υπολογίζεται με το παλαιό σύστημα και το τμή Από την 1η Ιανουαρίου 2015 επεκτείνεται η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και όλα τα επικουρικά ταμεία και τα ταμεία εφάπαξ θα προσαρμόζουν τις παροχές προς τους ασφαλισμένους τους στα έσοδα του Ταμείου μα που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης από τον Ιούλιο και εντεύθεν με τον νέο τρόπο υπολογισμού. Το νέο σύστημα θα είναι διανεμητικό με προκαθορισμένες εισφορές και νοητή κεφαλαιοποίηση. Εντός του έτους αναμένονται περικοπές και στα μερίσματα των μετοχικών ταμείων που έχουν ελλείμματα.
$1-         Στον πρόσφατο νόμο προβλέπεται ότι τα μετοχικά ταμεία πολιτικών υπαλλήλων και των σωμάτων ασφαλείας (Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού) πραγματοποιούν υποχρεωτικά κάθε έτος αναλογιστική μελέτη και αναλόγως προσαρμόζουν τις παροχές τους. Ο πρόσφατος νόμος προβλέπει ακόμη ότι από 1ης Ιανουαρίου 2015 επεκτείνεται η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος (συντελεστής βιωσιμότητας) σε όλους τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας και στους αντίστοιχους τομείς των σωμάτων ασφαλείας. Δηλαδή, όλα τα επικουρικά ταμεία και τα ταμεία εφάπαξ θα προσαρμόζουν τις παροχές τους στα έσοδα του Ταμείου, όπως ισχύει και στο ΕΤΕΑ.
$1-         Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων από 1ης Ιανουαρίου 2015 στο Δημόσιο και σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία Το τελικό ποσό θα προκύπτει από το άθροισμα της βασικής σύνταξης (που θα είναι 360 ευρώ) και της αναλογικής σύνταξης (ανάλογα με τα έτη ασφάλισης). Στόχος είναι σταδιακά το ποσοστό αναπλήρωσης να διαμορφωθεί στο 65% για όλους τους ασφαλισμένους.
$1-         Σοβαρά προβλήματα στην οικονομική επάρκεια του ασφαλιστικού συστήματος προκαλεί η κατάργηση 43 κοινωνικών πόρων οι ενοχλητικοί φόρα , όπως αναφέρονται στο αναθεωρημένο Μνημόνιο. Το μέτρο θα στερήσει έσοδα (περίπου 400 εκατ. ευρώ ετησίως) από πολλούς ασφαλιστικούς φορείς, με αποτέλεσμα να σχεδιάζονται νέες παρεμβάσεις προκειμένου να καλυφθεί το οικονομικό κενό που δημιουργεί η κατάργησή τους.
Το αναθεωρημένο Μνημόνιο για τις συντάξεις
Αλλαγές στις επικουρικές και στα εφάπαξ, κατάργηση των κοινωνικών πόρων, νέος κύκλος ενοποιήσεων
Ενώ η μεταρρύθμιση του 2010 ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, περίπου 17% του ΑΕΠ, το κόστος για τη συνταξιοδοτική δαπάνη παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αντιμετωπιστούν τα υπόλοιπα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα δεσμευόμαστε: να παγιώσουμε τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών ταμείων και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα. Να διασφαλίσουμε ότι το ενοποιημένο σύστημα (εκτός από μεταφορές πιστώσεων του προϋπολογισμού που σχετίζονται με τις λειτουργίες της κοινωνικής πρόνοιας) θα έχει αναλογιστική ισορροπία τις επόμενες δεκαετίες. Να συγκρατήσουμε τη συνταξιοδοτική δαπάνη με επαναρύθμιση των παραμέτρων του συνταξιοδοτικού συστήματος και συγκρότηση της κρατικής επιχορήγησης στο συνταξιοδοτικό σύστημα Και να δημιουργήσουμε στενούς δεσμούς μεταξύ εισφορών και παροχών σε όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Για την επίτευξη των στόχων αυτών καταρτίζουμε ένα σχέδιο ενοποίησης των Ταμείων και εναρμόνισης των διαδικασιών πληρωμής εισφορών και παροχών ως τον Ιούνιο του 2014. Ολοκληρώνουμε αναλογιστική μελέτη στο σύνολο του συνταξιοδοτικού συστήματος (κύρια, εφάπαξ και επικουρικά) ως τον Σεπτέμβριο, Συμφωνούμε παραμετρικές βελτιώσεις αχ τον Οκτώβριο και νομοθετούμε αλλαγές μέχρι τον Νοέμβριο, με έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Επικουρικές. Στις επικουρικές συντάξεις έχουμε ήδη ενσωματώσει στο ΕΤΕΑ όλα τα ταμεία που θα αναπροσαρμόσουν τις παροχές με τις εισφορές από την 1η Ιανουαρίου 2014. Ο παράγοντας της δημοσιονομικής βιοχτιμότητας θα εφαρμοστεί σε όλα τα επικουρικά ταμεία που ενσωματώθηκαν στο ΕΤΕΑ από την 1η Ιουλίου 2014 για να εξαλειφθεί κάθε έλλειμμα. Για έναν πολύ περιορισμένο αριθμό Ταμείων που τεχνικά δεν μπορούν να συγχωνευθούν στο ΕΤΕΑ σε αυτό το στάδιο, οι ίδιοι κανόνες, όπως περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο, θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Εφάπαξ. Στα εφάπαξ η εφαρμογή της μεταρρύθμισης έχει ήδη ξεκινήσει (ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014) εξαλείφοντας τα ελλείμματα στα Ταμεία αυτά. Ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου 2015 όλα τα ταμεία εφάπαξ θα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από δικούς τους πόρους.
Κοινωνικοί πόροι. Ως προαπαιτούμενη δράση έχουμε:
(ί) καταργήσει 43 τέλη με ετήσιο κόστος 245 εκατ., έκτων οποίων: 11 καταργούνται από την 1η Ιουλίου του 2014, το αργότερο, 28 που χρηματοδοτούν ταμεία κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου του 2015 και 4 επιβαρύνσεις με συνολικό κόστος περίπου 60 εκατ., σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης που δεν επηρεάζουν τον προϋπολογισμό με άμεση ισχύ
(ii) έχουμε αφαιρέσει εξειδικευμένα έσοδα από 12 φόρους ύψους 1,4 δισ. από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη ενοχλητικές επιβαρύνσεις που πρέπει να αξιολογηθούν, μέχρι το τέλος του Μάη του 2014 θα επικαιροποιήσουμε τον κατάλογο των επιβαρύνσεων αυτών. Θα καταργήσουμε το δυνατόν περισσότερες, σε συνεννόηση με την ΕΚ ΕΚΤ ΔΝΤ, ως το τέλος Ιουνίου 2014, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Επίσης, ως το τέλος του 2014 θα καταργήσουμε όλες αυτές τις επιβαρύνσεις που χρηματοδοτούν τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις, Συμφωνούμε παραμετρικές βελτιώσεις και νομοθετούμε αλλαγές με έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2015
Δείτε το Δημοσίευμα από τον Ελεύθερο Τύπο


Τέλος στη γενιά συνταξιούχων κάτω των 62 ετών
ΠΡΟΤΑΣΗ BOMBA ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Ρεπορτάζ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
Αλλαγές στις συντάξεις, στις εισφορές και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με... συνταγή Βερολίνου περιλαμβάνει η ατζέντα σειράς νέων ρυθμίσεων που προετοιμάζονται στο ασφαλιστικό.
Τα Ταμεία ενοποιούνται αρχικά σε τρεις φορείς (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ), οι επικουρικές από το 2015 ενσωματώνονται στις κύριες συντάξεις, η είσπραξη των εισφορών θα γίνεται ενιαία, τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας (πρόωρες συντάξεις) εξαλείφονται με ή χωρίς μεταβατική περίοδο και η ηλικία συνταξιοδότησης θα ξεκινά από το 60ό ή το 62ο έτος για όλους. Παραμένει το 67ο έτος για πλήρη σύνταξη, ενώ εξετάζεται να αυξηθεί ο χρόνος ασφάλισης πέραν των 40 ετών.
Αυτό θα είναι το μοντέλο του νέου ασφαλιστικού, το περίγραμμα του οποίου ήδη σχεδιάζεται και μάλιστα, σύμφωνα με το ντοκουμέντο που δημοσιεύει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, το νέο ασφαλιστικό χτίζεται με τη συνδρομή και την τεχνογνωσία του γερμανικού ΙΚΑ.
Η τρόικα άλλωστε, όπως πρώτος αποκάλυψε ο Ε.Τ. (φ. 16 3 2014), έθεσε επιτακτικά θέμα αλλαγών στις συντάξεις και νέου ασφαλιστικού εντός του 2014 και για το λόγο αυτό έχει συμπεριλάβει ειδικό κεφάλαιο στο νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που συμφωνήθηκε με την κυβέρνηση.
Το συνταξιοδοτικό μοντέλο της Γερμανίας παρουσιάστηκε σε κλειστή ενημέρωση που είχαν η διοίκηση και στελέχη του ΙΚΑ από τον πρόεδρο του Οργανισμού Γερμανικής Ασφάλισης Συντάξεων, δρ Αξελ Ράιμαν, το διήμερο της Μεγάλης Τρίτης και της Μεγάλης Τετάρτης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 0 Ράιμαν δεν ήρθε μόνος του, αλλά προσεκλήθη από τη διοίκηση του ΙΚΑ, προκειμένου να δώσει τεχνογνωσία για το πώς λειτουργεί και τι συντάξεις δίνει το συνταξιοδοτικό σύστημα της Γερμανίας που καλύπτει 75,8 εκατομμύρια ασφαλισμένους και 30,2 εκατομμύρια συνταξιούχους με ετήσιο προϋπολογισμό 397 δια ευρώ.
Το γερμανικό μοντέλο θα αποτελέσει τον κορμό των αλλαγών που θα γίνουν στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, με πρώτο βήμα τις ενοποιήσεις των Ταμείων σε τρεις φορείς και από το 2016 2017 τη δημιουργία ενός και μόνο Εθνικού Φορέα Σύνταξης.
Η κυβέρνηση (υπουργείο Εργασίας) προετοιμάζει τις αλλαγές και, σύμφωνα με πληροφορίες του Ε.Τ , αναμένεται να ανακοινωθεί επιτροπή με συντονιστή το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) το οποίο θα παραδώσει πόρισμα μελέτη για τις ενοποιήσεις των Ταμείων μέχρι το φθινόπωρο, ώστε μέχρι το τέλος του 2014 αρχές 2015 να έχει ψηφιστεί ο νέος νόμος. Οι αλλαγές που μπαίνουν επί τάπητος και θα βασιστούν εν όλω ή εν μέρει και στη γερμανική εμπειρία περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα του ασφαλιστικού, που θα γίνουν σε στάδια και αφορούν:
1 Ατομικούς λογαριασμούς στην κύρια ασφάλιση. Κάθε εργαζόμενος θα παίρνει σύνταξη με βάση τις εισφορές που έχει πληρώσει. Θα γίνει από το 2015 που αλλάζει (βάσει ν. 3863 10) και ο υπολογισμός των συντάξεων.
2 Ρήτρα αύξησης εισφορών ή μείωσης συντάξεων και για τα ελλείμματα των Ταμείων κύριας σύνταξης. Το γερμανικό ΙΚΑ έχει αυτόματη αναπροσαρμογή εισφορών στην περίπτωση που ξεφεύγουν οι συνταξιοδοτικές δαπάνες και δεν επαρκούν τα διαθέ σιμά του. Για παράδειγμα, το 2013, όπως είπε ο κ. Ράιμαν, πληρώθηκαν 255 δια ευρώ για συντάξεις και υπήρχε ένα αποθεματικό ασφαλείας της τάξης των 29 δια ευρώ. Αυτό το αποθεματικό δεν προήλθε από επιπλέον κρατική χρηματοδότηση, αλλά από συγκράτηση δαπανών και αύξηση εισφορών. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει αύξηση εισφορών, οπότε η ρήτρα αναπροσαρμογής για μείωση των ελλειμμάτων θα εφαρμοστεί στις συντάξεις.
3 Ενοποιήσεις Ταμείων για κύρια σύνταξη σε 3 φορείς το 2015. Σήμερα υπάρχουν 6 φορείς κύριας σύνταξης και ένα Ταμείο για επικουρική, με επιμέρους τομείς και κλάδους επικουρικής ασφάλισης που δίνουν διαφορετικά ποσά σύνταξης. Παράλληλα λειτουργούν άλλοι 60 ειδικοί λογαριασμοί παροχών που ο καθένας έχει διοικητικό συμβούλιο. Από το 2015 καταργούνται όλοι οι επιμέρους κλάδοι και τομείς, με αυτοδίκαιη κατάργηση και των διοικήσεών τους, με στόχο να λειτουργούν τρία Ταμεία κύριας σύνταξης: Το ΙΚΑ με όλους τους μισθωτούς ιδιωτικού, δημόσιου τομέα, τραπεζών (και ενδεχομένως και δημοσιογράφων), ο ΟΑΕΕ με όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, δηλαδή και γιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους, και ο ΟΓΑ για τους αγρότες. To NAT λέγεται ότι μένει αυτόνομο. Ωστόσο είναι πιθανό να ενταχθεί στο ΙΚΑ εντός του 2015. Η ενοποίηση θα είναι διοικητική, δηλαδή κατ' ουσία θα μειώσει τη γραφειοκρατία. Αγκάθι στις ενοποιήσεις αποτελεί το συνταξιοδοτικό του Δημοσίου. Ως μισθωτοί θα μπουν στο ΙΚΑ αλλά το ζητούμενο είναι αν θα έχουν ξεχωριστό καθεστώς συνταξιοδότησης και για πόσο.
4 Ενσωμάτωση επικουρικών Ταμείων στο ΙΚΑ από το 2015. Είναι η βόμβα που έπεσε στην ημερίδα για το γερμανικό μοντέλο, από το διοικητή του ΙΚΑ, Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ο οποίος αν και δεν έδωσε κείμενο είπε εις επήκοον όλων, και δη στελεχών που γνωρίζουν από ασφαλιστικό, ότι εντός του 2015 σχεδιάζεται και η ενσωμάτωση όλων των επικουρικών Ταμείων στο ΙΚΑ, προδιαγράφοντας στην ουσία τη συγχώνευση της επικουρικής σύνταξης με την κύρια. Τόνισε μάλιστα, αναφερόμενος στον τελικό στόχο που είναι ένα Ταμείο για όλους, ως το 2016 ή το πολύ μέχρι το 2017, ότι νωρίτερα, εντός του 2015, τα επικουρικά Ταμεία θα ενσωματωθούν στο ΙΚΑ .
5 Αλλαγές στα χαμηλά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2015, ίσως και νωρίτερα. Εξετάζεται να μπει φραγμός στις πρόωρες συντάξεις ώστε σταδιακά ουδείς να συνταξιοδοτείτε πριν από τα 62. Σήμερα, παρότι τα όρια ηλικίας για σύνταξη είναι 62 για μειωμένη και 67 για πλήρη, εντούτοις υπάρχει το νομοθετημένο δικαίωμα για τους παλαιούς μέχρι το 1992 ασφαλισμένους να αναγνωρίσουν αναδρομικά πλασματικό χρόνο ασφάλισης ώστε να κατοχυρώσουν χαμηλά όρια ηλικίας για σύνταξη και από τα 50 (Δημόσιο). Εκείνο που εξετάζεται είναι να καταργηθεί η έννοια της κατοχύρωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ώστε οι ασφαλισμένοι να συνταξιοδοτούνται μόνο μετά τη νόμιμη ηλικία (από τα 62 και μετά) ή αν έχουν συμπληρωμένο όλο το χρόνο ασφάλισης σε μικρότερη ηλικία. Και εμείς στη Γερμανία αυξήσαμε τα όρια ηλικίας για σύνταξη από τα 65 στα 67 είπε ο κ Ράιμαν σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δόθηκε μεν μεταβατική περίοδος για σύνταξη με τα παλαιά όρια ηλικίας (60 65 ετών), αλλά ήταν σύντομη και αφορούσε συγκεκριμένη γενιά ασφαλισμένων, όσους είχαν γεννηθεί μέχρι το 1955. Μόνον αυτοί είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν από τα 60 ως τα 65, όπως είπε, και στην ουσία έδειξε εμμέσως πλην σαφώς το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει και το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα καθώς παρά την αύξηση των ορίων ηλικίας υπάρχει η μεγάλη γενιά των συνταξιούχων κάτω των 62 ετών.
6 Μείωση στα ποσοστά αναπλήρωσης κύριων και επικουρικών συντάξεων από το 2015: Η ενοποίηση κύριας και επικουρικής σε μία σύνταξη θα γίνει με μείωση και των σημερινών ποσοστών αναπλήρωσης, ώστε το συνολικό ποσό να μην υπερβαίνει το 65%. Στο γερμανικό μοντέλο μάλιστα οι ασφαλισμένοι παίρνουν μία σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 49,5%. Και μάλιστα η μέση σύνταξη είναι 1.266 ευρώ μετά από 45 χρόνια ασφάλισης για έναν εργαζόμενο μέσου εισοδήματος! Αν συμβεί κάτι ανάλογο στην Ελλάδα, τότε η μεγαλύτερη σύνταξη από το 2015 και μετά δεν θα ξεπερνά τα 1.100 ευρώ, κύρια και επικουρική μαζί.
7 Είσοδος επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης: Είναι στην ουσία Ταμεία που αποφασίζουν να δημιουργήσουν επιμέρους κλάδοι με συμφωνία εργαζομένων και εργοδοτών για συμπληρωματικές παροχές. Τα επαγγελματικά ταμεία παίρνουν τις εισφορές του καθενός, τις επενδύουν με κανόνες και αυστηρό πλαίσιο ελέγχου και δίνουν ένα μερίδιο σύνταξης.  
8 Ένα Ταμείο για σύνταξη (Εθνικός Φορέας Σύνταξης) ως τις αρχές του 2017. 0 Εθνικός Φορέας θα είναι στην ουσία το νέο ΙΚΑ, μέσα στο οποίο θα λειτουργούν ως τομείς όλα τα επιμέρους παλιά Ταμεία. Θα βγαίνει μία σύνταξη, ενώ οι εισφορές από το 2017 θα είναι ίδιες για όλους είτε πρόκειται για μισθωτούς είτε για ελεύθερους επαγγελματίες είτε για αγρότες. Αξίζει να σημειωθεί ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο από την επίσκεψη του κ. Ράιμαν. Ο ίδιος προέρχεται από την ιεραρχία του γερμανικού ΙΚΑ Δηλαδή ξεκίνησε ως υπάλληλος και με τα χρόνια έφτασε να γίνει διοικητής. Παρότι ήταν προσκεκλημένος από τη διοίκηση του ΙΚΑ, δεν δέχτηκε να του πληρώσουν τα έξοδα, ούτε καν το ξενοδοχείο.
ΠΗΓΗ:ygeionomikoi.gr