Σελίδες

Τρίτη 29 Απριλίου 2014

Μια διαφορετική Απεργία !


Δεν αξιολογούμαι - δεν αξιολογώ 
απέχω - απεργώ !

Kαταργώ στην πράξη το νόμο- έκτρωμα
Δεν υπογράφω την καταδίκη μου


«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε
την προκήρυξη απεργίας, προκειμένου να υλοποιηθεί η αποχή των υπαλλήλων, από κάθε διαδικασία που έχει σχέση με την αξιολόγηση, με στόχο να αποτρέψει τη χρησιμοποίησή της για νέες διαθεσιμότητες και απολύσεις εργαζομένων. Αυτή αφορά σε πρώτη φάση τους Γενικούς Διευθυντές και στη συνέχεια όλους όσοι, κληθούν να λάβουν μέρος με οποιοδήποτε ρόλο (αξιολογούμενους και αξιολογητές).
Πιο συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή και στο πλαίσιο των συνήθων καθηκόντων των εργαζομένων, δεν εκτελούνται εργασίες που σχετίζονται:
α) Με την έκδοση της απόφασης επιμερισμού ποσοστών
β) Με τη σύνταξη της έκθεσης από τον αξιολογούμενο
γ) Με τη σύνταξη της εισήγησης από τον εισηγητή και
 δ) Με τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης από τον αξιολογητή.
Βασικό αίτημα του απεργιακού μας αγώνα, είναι η ακύρωση στην πράξη του νόμου 4250/2014 και η τελική του κατάργηση, αλλά και η μη προώθηση των νέων ρυθμίσεων για τη μισθολογική καθήλωση  των υπαλλήλων που περιλαμβάνει ακόμη και θεσμοθέτηση του ατομικού μισθού.
Οι Γενικοί Διευθυντές, το σύνολο των προϊσταμένων στο Δημόσιο, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι, καλούνται να συμμετέχουν στον απεργιακό αγώνα διαρκείας για να ακυρώσουμε τα νέα σχέδια της Κυβέρνησης.
 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί ότι αυτή η μορφή της απεργιακής κινητοποίησης, που βασίζεται σε σχετική παλιότερη εμπειρία, στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία και στο ν.1264/1982, είναι ένα ισχυρό όπλο που μπορεί να θωρακίσει όλους τους εργαζόμενους και να μεταφέρει την ευθύνη, από προσωπική-υπηρεσιακή, στα συλλογικά συνδικαλιστικά όργανα και στην ΑΔΕΔΥ

Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Η παραπάνω απόφαση της ΑΔΕΔΥ μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε ένα χαστούκι στην κυβέρνηση και να ακυρώσουμε στην πράξη το νόμο- έκτρωμα.
Αρκεί να συμμετέχουμε όλοι σ`αυτή τη διαφορετική απεργία.
Συναδέλφισσα, συνάδελφε
 Να μη γίνουμε συνένοχοι στο έγκλημα και να μην έχουμε αυταπάτες:
  • ... δεν αρκεί να είσαι ικανός ή άριστος. Πρέπει να είσαι πιό "ικανός" από τον ικανό συνάδελφο.  Η "αξιολόγηση" είναι συγκριτική!
Η "αξιολόγηση" συνδέεται ευθέως με το μισθολόγιο:
«Σχεδιάζουμε τον εξορθολογισμό του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων.
Οι απολαβές κάθε υπαλλήλου πρέπει να είναι ανάλογες με τα προσόντα του, την απόδοσή του και τη θέση ευθύνης που έχει» Κ. Μητσοτάκης
  • Μην επαναπαύεσαι στο γεγονός ότι θα βρεθούν άλλοι συνάδελφοι να καλύψουν το 15% των ανεπαρκών:
Ο Νόμος προβλέπει:

Άριστοι: ποσοστό έως 25%
Ικανοί:    ποσοστό έως 60%
Ανεπαρκείς: ποσοστό τουλάχιστον 15%

«όπου κατά την αξιολόγηση δεν εξαντληθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο κατά κλίμακα ποσοστό, το υπολειπόμενο μέρος πού δεν χρησιμοποιήθηκε προσαυξάνει το ποσοστό της αμέσως κατώτερης κλίμακας αξιολόγησης» Αρθρο 21. παραγρ. 3 Με βάση τις στοχεύσεις της κυβέρνησης, τα ποσοστά αυξομειώνονται.
Δηλαδή μπορεί οι άριστοι να γίνουν 10% οι ικανοί 40% και οι ανεπαρκείς 50%.
 Όσοι κρίνονται ως ανεπαρκείς θα υποχρεώνονται να συνυπογράφουν έγγραφο βελτίωσης της απόδοσης, αποδεχόμενοι ουσιαστικά την "ανεπάρκειά" τους 

  • Παρέχεται στους Γενικούς Διευθυντές η δυνατότητα να προσδιορίσουν τις υπηρεσίες ή τα τμήματα ή και τους φορείς απ’ τα οποία θα προκύψει το προσωπικό που απαιτείται για να καλυφθεί το υποχρεωτικό ποσοστό του 15%. Ουσιαστικά παρέχεται η δυνατότητα στους υπηρεσιακούς παράγοντες να κλείνουν ανά πάσα στιγμή τμήματα και δομές (με βάση τις προτεραιότητες της περιόδου όπως λέει ο νόμος !!!) θέτοντας ουσιαστικά εκτός εργασίας όλο το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές και ανεξαρτήτως φυσικά προσόντων. 

  • Επιχειρεί η συγκυβέρνηση μέσα από την υποτιθέμενη αξιολόγηση να δημιουργήσει καταλόγους με δεκάδες χιλιάδες δήθεν ακατάλληλους υπαλλήλους επιδιώκοντας να τους οδηγήσει στην απόλυση.
Κανείς εργαζόμενος δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης – απόλυσης χιλιάδων συναδέλφων. Κανείς συνάδελφος δεν θα ‘’εξαργυρώσει’’ οποιαδήποτε υπηρεσιακή θέση, βάζοντας την υπογραφή του για την απόλυση συναδέλφων του. 

Δεν θα αναλάβουμε εμείς το βάρος των απολύσεων που η κυβέρνηση δρομολογεί και εντέχνως προσπαθεί να μας μεταφέρει. Δεν θα λάβουμε μέρος σε διαδικασίες κανιβαλισμού που η κυβέρνηση καλλιεργεί εντός των υπηρεσιών μας.
Συνένοχους στο έγκλημα, δεν θα μας έχουν ! 
Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων "Λαϊκού" Νοσοκομείου