Σελίδες

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

ΕΣΑΝ και Αξιολόγηση: Δύο νόμοι... πολλοί στόχοι !

  


 
                                                 


 

Τι είναι η ΕΣΑΝ; (ν.4286/2014)
Η Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε., είναι ανώνυμη εταιρεία στην οποία συμμετέχουν το κράτος και οι ιδιώτες. Είναι μνημονιακή δέσμευση (9.2.2012), όπως υπενθυμίζεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Η κυβέρνηση απροκάλυπτα και "διά νόμου" πλέον, ιδιωτικοποιεί τη δημόσια υγεία, αφού το κράτος αποσύρεται από την  υποχρέωσή του να την χρηματοδοτεί. Ο νόμος είναι σαφής: «εισάγεται στον χώρο της υγείας το Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων (ΣΑΝ), ένα καθολικό σύστημα αμοιβών, οικονομικών πόρων μεταξύ νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών». Η ΕΣΑΝ Α.Ε.,  θα μαζεύει και θα μοιράζει το χρήμα ανάμεσα στα δημόσια νοσοκομεία και τον ιδιωτικό τομέα.
Με την ίδρυση της ΕΣΑΝ, η κυβέρνηση εισάγει ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια στη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ και καταργεί τη δημόσια δωρεάν υγεία. Τα δημόσια νοσοκομεία θα λειτουργούν σαν επιχειρήσεις, και η βιωσιμότητά τους - δηλ. η ύπαρξή τους- θα εξαρτάται από τα έσοδα και τα κέρδη τους, ανταγωνιζόμενα μεταξύ τους αλλά και με τα ιδιωτικά. 
Δηλαδή η χρηματοδότηση του ΕΣΥ, δεν θα είναι εγγυημένη από το  κράτος, αλλά θα εξαρτάται από τις αποφάσεις μιας ιδιωτικής εταιρείας.
Κάθε δημόσιο νοσοκομείο θα πρέπει να λειτουργεί  με επιχειρηματική λογική, δηλ. με κριτήρια κερδοφορίας, ανταποδοτικότητας και ανταγωνισμού. Θα ανταγωνίζεται τα άλλα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, θα εξασφαλίζει συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Τα «μη ανταγωνιστικά» νοσοκομεία θα κλείνουν.
Η εταιρεία αυτή αποκτά υπερεξουσίες μεγαλύτερες πλέον και από το Υπουργείο Υγείας αφού θα μπορεί να κατευθύνει όλο το  σύστημα υγείας μέσω τής χρηματοδότησης, του ελέγχου και της  αξιολόγησης όλων των δομών περίθαλψης.
 Θα καθορίζει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και επιλεκτική χρηματοδότηση, ποιο μερίδιο θα πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα.
Ο ρόλος τού ιδιωτικού τομέα.
Οπως αναφέρει το  νομοσχέδιο, «το εποπτικό συμβούλιο μεριμνά για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αντιπροσώπευσης των ιδιωτικών κλινικών στα όργανα διοίκησης της Εταιρείας».
Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι: «Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ευρώ και καλύπτεται ολόκληρο από το ελληνικό δημόσιο. Σε περίπτωση μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το επιπλέον κεφάλαιο μπορούν να καταβάλλουν το ελληνικό δημόσιο, τα δημόσια νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις των ιδιωτικών κλινικών».
Το 51% της Α.Ε. το έχει το ελληνικό Δημόσιο.
Το 20%  ιδιώτες πάροχοι και  ασφαλιστικές εταιρείες.
Το 29% στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως είναι τα νοσοκομεία ή οι ιατρικοί σύλλογοι κ.τ.λ.».
...κάπως έτσι μεθοδεύτηκε  η πλήρης ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ και άλλων Δημόσιων Οργανισμών.
                 Και οι μισθοί τών Υγειονομικών; 
Οι μισθοί των υγειονομικών δεν θα εξαιρεθούν από την λογική της ανταγωνιστικότητας μέσα στην οποία εντάσσεται το "μισθολογικό κόστος"  και έτσι το κράτος σταδιακά θα αποσυρθεί από την εγγύηση του ύψους των μισθών των εργαζομένων, οι οποίοι θα διαμορφώνονται ανάλογα με τα έσοδα των νοσοκομείων.
 Οι αμοιβές των εργαζομένων θα ενταχθούν  στο κόστος των υπηρεσιών υγείας.
Το κόστος των υπηρεσιών υγείας - άρα και οι μισθοί των εργαζομένων - θα είναι υπό τη "δαμόκλειο σπάθη" της Α.Ε.

Μην ξεχνάμε ότι το νέο μισθολόγιο που ετοιμάζεται, κινείται στην κατεύθυνση της κατάργησης του ενιαίου μισθού και την καθιέρωση του ατομικού μισθού (με εργαλείο την αξιολόγηση).
Όλοι γνωρίζουμε τον εργασιακό μεσαίωνα που επικρατεί στον ιδιωτικό τομέα Υγείας.(10ωρα, 500 ευρώ μισθός, ακόμα και τριήμερη εβδομαδιαία εργασία στα πρότυπα των super market και των γνωστών "αλυσίδων").
Τα δημόσια Νοσοκομεία, για να μπορούν να ανταγωνιστούν τα ιδιωτικά, θα πρέπει να προσαρμοστούν σ` αυτό το καθεστώς!
Αυτό λέει ο νόμος της αγοράς που είναι το "ευαγγέλιο" του νεοφιλελευθερισμού και της κυβέρνησης.
Εξ`άλλου, η κυβέρνηση έχει θέσει επί τάπητος το σχέδιο για το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο,  το οποίο σφαγιάζει τον βασικό μισθό εξισώνοντάς τον με τον αντίστοιχο του ιδιωτικού τομέα.
Έτσι, με βάση τον σχεδιασμό, ο βασικός μισθός των νεοπροσλαμβανόμενων στο Δημόσιο θα διαμορφωθεί στα 586,08 ευρώ για τους υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ οι μεικτές αμοιβές στις άλλες εκπαιδευτικές κατηγορίες θα διαμορφωθούν κατά προσέγγιση στα 639,35 ευρώ για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 749,70 ευρώ για τους υπαλλήλους τεχνολογικής εκπαίδευσης και 787,4 ευρώ για τους υπαλλήλους με πτυχίο ΑΕΙ.
                            Η αξιολόγηση. (ν.4250/2014)
Έχουμε τονίσει κατ` επανάληψη ότι η αξιολόγηση είναι  ένα πολυεργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης:
Για να αποδυναμώνει και να κλείνει εργαστήρια, τμήματα, υπηρεσίες και δομές ως "μη συμφέρουσες και ανταγωνιστικές"  και να τις παραδίδει στα ιδιωτικά συμφέροντα. Ποιός δεν έχει ακούσει π.χ. για τα μικροβιολογικά εργαστήρια, τις τεχνικές υπηρεσίες και όχι μόνο;
Για να χαρακτηρίζει χιλιάδες εργαζόμενους ως ανεπαρκείς και να τους στέλνει στη δεξαμενή των υποψηφίων για απόλυση.
Για να καταργήσει τον ενιαίο μισθό και να καθιερώσει το ατομικό μισθολόγιο ανάλογα με την κατάταξη πού θα έχει καθένας στην κλίμακα της βαθμολογίας.
Οι χιλιάδες απολύσεις, οι μειώσεις των μισθών και η διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, είναι -εκτός των άλλων-  ενταγμένες και στη λογική της συμπίεσης του "μισθολογικού κόστους".
...εξ` άλλου, οι μειώσεις των μισθών, είναι ένας τρόπος για να έχεις πρωτογενές πλεόνασμα!

  Η ΕΣΑΝ και η αξιολόγηση  είναι "ενιαίες και αδιαίρετες", υπηρετούν πολλαπλούς στόχους: 
Tην παράδοση των υπηρεσιών υγείας   στους ιδιώτες, τη μισθολογική εξαθλίωση των εργαζομένων και τον περιορισμό της κρατικής ευθύνης στο ελάχιστο πακέτο παροχών προς τον πολίτη.
Το "ελάχιστο πακέτο" είναι ο υγειονομικός καιάδας μέσα στον οποίο θα οδηγούνται τα λαϊκά στρώματα, οι νεόπτωχοι, οι άνεργοι αλλά και ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. 
Το "ελάχιστο πακέτο παροχών", το κονδύλι δηλ. πού θα διαθέτει το κράτος για την υγεία του πολίτη, δεν καλύπτει σε καμμία περίπτωση τις υγειονομικές ανάγκες του λαού.
Ο πολίτης, για να διασφαλίσει την υγεία του θα πρέπει να βάζει συνεχώς το χέρι στην τσέπη και να έχει παράλληλη ιδιωτική ασφάλιση. 
Αυτή η δυνατότητα υπάρχει για ένα μικρό τμήμα του πληθυσμού το οποίο θα μειώνεται συνεχώς.
Η μεγάλη πλειοψηφία;  Στον καιάδα τού "ελάχιστου πακέτου".

 Δεν πρέπει να τούς επιτρέψουμε να παγιώσουν την κοινωνία που έχουν δρομολογήσει. 
Το όραμα μιας διαφορετικής κοινωνικής πραγματικότητας, όπου οι άνθρωποι θα είναι πάνω από τα κέρδη, πρέπει να είναι η κινητήρια δύναμη για την Ανατροπή!

                        Ενωτική Κίνηση

                  Εργαζομένων Λαϊκού Νοσοκομείου