Σελίδες

Σάββατο 5 Ιουλίου 2014

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ .ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ψηφίστηκε επί της αρχής και κατά άρθρο από τα κόμματα της συγκυβέρνησης στο Α' Θερινό Τμήμα της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012 / 25 / ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτώβρη 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών - μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση. Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις».


Οι διατάξεις του νομοσχεδίου βαθαίνουν περαιτέρω την ήδη βεβαρυμένη κατάσταση της δημόσιας υγείας, ενώ συνιστούν ένα ακόμα μεγάλο βήμα στην παραπέρα εμπορευματοποίηση της Υγείας σε βάρος των λαϊκών αναγκών.
Τα άρθρα που αφορούν την ψυχική υγεία εντάσσονται στη λογική της συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα και της ενίσχυσης του ιδιωτικού.
Χαρακτηριστικά στο άρθρο 12 δίνεται η δυνατότητα σε ΜΚΟ και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ν' αναπτύξουν κάθε είδους δομή ψυχικής υγείας. Μάλιστα, προβλέπεται ότι στη σύνθεση των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας θα συμμετέχουν πλέον και οι εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα.
Το άρθρο 45, με τίτλο «για την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων», δείχνει την πλήρη εμπορευματοποίηση καθώς θεσμοθετεί τα απογευματινά χειρουργεία, στα οποία «θα εξυπηρετούνται - σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση - ασθενείς που είναι ασφαλισμένοι σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ή που δύνανται να πληρώσουν τα έξοδα νοσηλείας τους εξ ιδίων χρημάτων και θα δοθεί η δυνατότητα στα νοσοκομεία ν' αυξήσουν τα έσοδά τους».
Σοβαρά θέματα περιέχουν άρθρα με τα οποία εκχωρεί την κατ' οίκον νοσηλεία, τις μονάδες οικογενειακού προγραμματισμού και τα κέντρα Μητέρας - Παιδιού στην επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω και των δήμων κ.ά. Περιλαμβάνονται ακόμα διατάξεις για την ένταξη οδηγίας για τις μεταμοσχεύσεις κ.ά.

  πηγή:iskra.gr