Σελίδες

Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

«Πλαφόν» στις υπερωρίες δημοσίων υπαλλήλων

«Ταβάνι» στις υπερωρίες των δημοσίων υπαλλήλων βάζει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα. Βάσει της απόφασης, οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 120 ανά υπάλληλο για κάθε εξάμηνο του έτους. Διευκρινίζεται επίσης ότι το όριο μπορεί να διευρυνθεί έως τις 150 ώρες μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου και με παράλληλη ισόποση μείωση του αριθμού των ωρών στο δεύτερο εξάμηνο.


Ακόμη, η απόφαση προβλέπει ότι για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου όλες τις ημέρες του μήνα ή σε 12ωρη και 24ωρη βάση, ο αριθμός των καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ωρών νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 96 ώρες κατά το πρώτο εξάμηνο και τις 96 ώρες κατά το δεύτερο. Αυτές μπορούν να αυξηθούν μέχρι τις 120 ώρες με ισόποση μείωση των ωρών του δευτέρου εξαμήνου.

Για το προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας των ΟΤΑ α’ βαθμού που λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που ορίζουν ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες τις 30 ώρες κατά μήνα, χωρίς δικαίωμα ανακατανομής εντός του έτους.

Τέλος, στην απόφαση αναφέρεται ότι από τις 5 Μαΐου 2014 είναι δυνατή η καταβολή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης και στους προϊσταμένους Διεύθυνσης, πέρα από τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης.

Στ.Ζ. 
ΠΗΓΗ:efsyn.gr